Web-service er en nettbasert tjeneste som Kompetanse Norge har klargjort for at skoleadministrative systemer skal kunne overføre kandidater direkte til PAD.


Dersom ditt skoleadministrative system støtter PAD, vil det være mulig å overføre kandidater direkte fra det skoleadministrative systemet og inn i PAD.


Hvis dette er en funksjonalitet ditt prøvested ønsker å bruke, må prøvestedet ta kontakt med sin leverandør av skoleadministrativt system for å få leverandøren til å ta i bruk web-servicen. Deretter må leverandøren av det skoleadministrative systemet ta kontakt på vox@enovate.no