Tilgjengelig for: PrøveansvarligAdminsupport, Prøveleder, Eksaminator/Sensor


Du kan se en logg over ulike aktiviteter som har blitt gjort i PAD under fanen Aktivitetslogg. Loggen er oppdatert til å bl.a. vise hvilke innkallingsbrev som er lastet ned, kandidater som blir lagt til, flyttet eller slettet fra en prøve, om det er sendt karakterutskrift på e-post og når man gjør endringer i kandidatdetaljene. Når man gjenåpner eller sletter en prøve, vil det også bli logget her. Når du åpner aktivitetsloggen vil den laste de tre siste månedene. For å se lenger tilbake klikker du på Fra-dato og blar deg bakover til ønsket dato. Du kan også legge inn en annen til-dato, det kan være nyttig om du setter fra-datoen langt tilbake. 

Det er mulig å klikke på alt som er i blått. Om du klikker på navnet til en kandidat, vil du bli tatt til kandidathistorikken. Om du klikker på et prøvenavn, taes du til den aktuelle prøven. Når du klikker på 2 kandidater, vil du se hvilke kandidater og prøver det gjelder. Dette kan du finne i loggen: 


Når

 • en prøve er gjenåpnet
 • en prøve er nullstilt
 • kandidatdetaljer er oppdater
 • innkallingsbrev er lastet ned
 • avvik er registrert
 • en kandidat har meldt seg opp til prøve
 • en kandidat ble lagt til en prøve
 • en kandidat har blitt flyttet til en prøve
 • en kandidat har blitt kopiert til en prøve
 • en kandidat ikke ble lagt til en prøve
 • en kandidat blir fjernet fra en prøve
 • to kandidater ble slått sammen
 • en prøve er blitt slettet
 • det er endret dato på en prøve