Her er to instruksjonsvideoer som viser oppmelding til norskprøver for privatister. Videoene vil også være tilgjengelige på Privatistportalen i oppmeldingsperioden.


Oppmeldingen er annerledes for kandidater som melder seg opp med kandidatnummer og for kandidater som melder seg opp uten kandidatnummer.


Kandidater med kandidatnummer er kandidater som enten har tatt norskprøven, samfunnskunnskapsprøven eller piloteringsprøver tidligere og som er registrert i PAD. De kan finne kandidatnummeret sitt på prøvebeviset sitt i PAD eller via mobilnummeret sitt i Privatistportalen.

Kandidater uten kandidatnummer er kandidater som ikke har tatt noen prøver tidligere og som ikke er registrert i PAD.


Videoene kan også spilles av med undertekst. Når videoen spiller kan man klikke anvist ikon i videoen for å slå på underteksten.
Oppmelding for kandidat som ikke har tatt prøve før / er ikke registrert i PAD
Oppmelding for kandidat som har tatt prøve før / er registrert i PAD