Brukere i PAD kan ha fire ulike administrative roller som styrer hvilke sider og handlinger en administrativ bruker i PAD kan utføre:


Prøveleder 

Prøveleder har ikke tilgang til å gjøre endringer, men har rett til å se endel ting. Prøveleder kan se: 


Informasjon:

 • Filer og ressurser

Kandidater:

 • Kandidatlista
 • Oppmeldinger og prøver kandidaten er lagt til
 • Navn og adresse til kandidatene
 • Privatiststatus

Prøvegjennomføring: 

 • Framtidige prøver som er planlagt og hvilke kandidater som skal gjennomføre prøvene
 • Kan laste ned rapporter med prøveoversikt, oppmøteliste, liste for oppslagstavle, påmeldingsoversikt, brukernavn og passord
 • Dagens kode
 • Hvor langt kandidatene har kommet under Dagens prøver/ Se progresjon
 • Samlet oversikt over hvor antall leverte, påbegynte og ikke-påbegynte prøver
 • Kan nullstille prøver
 • Kan registrere avvik


Adminsupport 

Dette er en ny rolle som er tenkt å brukes av de som trenger mer enn bare prøveleder-tilgang men som ikke er prøveansvarlig. Adminsupport har tilgang til alt Prøveleder har tilgang til, og også: 


Informasjon: 

 • Aktivitetsloggen
 • Infotavla

Kandidater:

 • Søke etter alle kandidater
 • Endre kandidatdetaljer, men ikke ID-nummer
 • Se oppmeldinger, prøver og resultat
 • Registrere nye kandidater
 • Deaktivere kandidater

Privatistoppmelding:

 • Se og redigere betalingsstatus og privatiststatus
 • Velge betalingsmåter for Privatistportalen
 • Velge priser for prøver for privatister
 • Legge inn informasjon i Privatistportalen

Prøvegjennomføring:

 • Laste ned innkallingsbrev og sende prøveinformasjon på SMS og e-post

Prøver og påmeldingslister: 

 • Planlegge prøver og opprette påmeldinsglister
 • Arkivere, dearkivere og slette planlagte prøver og påmeldingslister
 • Legge til og fjerne kandidater
 • Flytte og kopiere kandidater fra liste til prøve

Prøvested: 

 • Redigere kontaktinformasjonen til mitt prøvested
 • Redigere antall minutter oppmøtetid før prøvestart og ekstra informasjon som skal være i innkallingsbrevet
 • Kan velge målform til innkallingsbrevet
 • Opprette, redigere og fjerne rom

Resultater:

 • Sende karakterutskrift på e-post
 • Laste ned prøvebevis for alle kandidater
 • Skrive ut duplikate prøvebevis
 • Har tilgang til Prøvebevisoversikten
 • Kan laste ned brev om ikke bestått samfunnskunnskap eller statsborger

Tilgangsstyring: 

 • Kan sende påloggingsinformasjon til adminbrukere


Prøveansvarlig 

Prøveansvarlig har tilgang til alle funksjoner i PAD. Nytt er at prøveansvarlig kan gjøre endringer i ID-nummer dersom det er lagt inn feil. Dette er de tingene kun prøveansvarlig har tilgang til å gjøre: 

 • Gjøre endringer i ID-nummer
 • Slå sammen kandidater
 • Skjerme identiteten til kandidater
 • Opprette adminbrukere
 • Dele prøver og påmeldingslister med andre prøvesteder
 • Generere resultatrapport
 • Redigere kontaktinformasjon til adminbrukere
 • Aktivere og deaktivere adminbrukere


Eksaminator / Sensor 

Eksaminator og Sensor har kun tilgang til Sensorverktøyet for å legge inn resultat på muntlige prøver. Prøveansvarlig som har denne rollen vil ha tilgang til Sensorverktøyet og samtlige kandidater ved prøvestedet som har tatt muntlig prøve. 


C1-admin

C1-administratoren har kun tilgang til C1-adminapplikasjonen. Her kan han eller hun se kandidater som skal eksamineres, legge inn filer og kommentere, og sende inn besvarelsen til sensur.