Brukere i PAD kan ha tre ulike administrative roller som styrer hvilke sider og handlinger en administrativ bruker i PAD kan utføre:


Prøveansvarlig - Har alle de tre hovedfanenene i PAD: Kandidater, Prøver og Prøvested.

Har ansvaret for at prøven blir gjennomført på prøvestedet og er den som registrerer prøvestedet i PAD. Prøveansvarlig har også ansvar for å vedlikeholde listen over alle administrative brukere gjennom å opprette nye brukere og deaktivere utgåtte brukere. Det er bare prøveansvarlig som kan bestille blanketter til prøvebevis. Prøveansvarlig har tilgang til alle de tre hovedfanenene i PAD: Kandidater, Prøver og Prøvested.


Prøveleder - Har tilgang til startsiden, kandidatoversikten og noe tilgang til prøvested. (Kan ikke opprette og endre prøver)

Har ansvaret for gjennomføringen av prøven i ett lokale. Prøveleder har tilgang til Startsiden og kan her se Kommende og Dagens prøver. De kan også se Dagens passord og progresjon på pågående prøver. Prøveleder har også tilgang til Kandidater i menyen og kan se og endre kandidatinformasjon. Prøveleder kan ikke opprette prøver i PAD. Nyttig for prøveleder.


Eksaminator / Sensor - Har tilgang til eksaminator-/sensorerverktøy for registrering av resultat og fravær for muntlige prøver.

For muntlig prøve har sensor adgang til å legge inn resultatene på muntlig prøve i en egen sensorapplikasjon, om ikke prøveansvarlig velger en annen løsning for å legge inn resultatene.

Merk at eksaminator må være lagt inn som eksaminator eller sensor en spesifikk prøve, for å få fram kandidatene på sin oversikt. Nyttig for sensor.