Når du logger deg inn, kommer du til en startside som inneholder viktig informasjon.

Infotavlen kan Kompetanse Norge og Enovate legge ut viktige beskjeder til alle prøvestedene. På samme side kan også prøveansvarlig legge ut viktige beskjeder til sine administratorer.


Kommende prøver viser de neste 5 prøvene/delprøvene som skal gjennomføres.


Dagens prøver viser hvilke prøver prøvestedet skal arrangere denne dagen og klokkeslett for prøvestart, hvor mange kandidater prøven har og Dagens kode. 


Når du klikker deg inn på Se progresjon, vil du se den enkelte kandidatens progresjon i prøven. Husk at lese- og lytteprøven består av en eller to forprøver, slik at progresjonsbaren går tilbake til null når kandidaten starter på neste del av prøven. Når alle prøvene er levert, vil progresjonsbaren vise at kandidaten har levert prøvene.


Oversikt viser framdrift i alle dagens prøver. Grafen viser hvor mange prosent som har fullført (grønt), startet (gult) eller ikke startet (rødt) prøven.


Filer og ressurser vil inneholde lenker til oppdatert brukermanual, veiledning til prøveledere, informasjonsskriv og andre vedlegg. Du vil også kunne se en oversikt over antall prøvebevis som er klare til utskrift fra siste prøveperiode ved ditt prøvested. Prøvebevisene vil bli tilgjengelig for utskrift etter at sensuren har falt. For å komme tilbake til startsiden kan du trykke Testsenter.


OBS. Prøveleder som vist ved Dagens prøver er foreløpig ikke i bruk.