I PAD finnes det flere nyttige rapporter til bruk for prøvestedet. Her står det først beskrevet ulike PDF-rapporter. Disse rapportene produserer en PDF som du må åpne og eventuelt skrive ut.


Deretter kommer en beskrivelse av ulike Excel-rapporter. Disse gir deg også muliget til å gjøre egne utvalg før det lastes ned en Excel-fil som du kan åpne og deretter gjøre de tilpasninger som du måtte ønske. PDF-rapporter
Brukernavn og passord (fra Prøver)

Denne rapporten inneholder en liste over alle oppmeldte kandidater på den aktuelle prøven. Når man trykker på Brukernavn og passord i menyen, får man velge om man ønsker å laste ned Ett brukernavn per side eller Flere brukernavn per side. Det er avhengig av om prøvestedet ønsker å dele ut ett ark til hver kandidat med brukernavn og passord eller om de ønsker å ha alt på et ark.
Oppmøteliste for skriftlig prøve (fra Prøver)

Inneholder en oppmøteliste med oversikt over kandidatene, adresse/telefonnummer, felter for signatur før og etter levert prøve og et signaturfelt der kandidaten kan godkjenne å nullstille prøveresultat sitt.
Oppmøteliste for muntlig prøve (fra Muntlige prøver)

Oppmøtelister for muntlige prøver hentes ut ved å markere de muntlige prøvene/kommisjonene som det skal skrives ut oppmøteliste for og velge Rapporter - Oppmøteliste. Her får du en oppmøteliste per kommisjon. Tidligere fikk du oppmøteliste per par som skulle opp til muntlig prøve.


Du kan også benytte Excel-rapporten Prøveoversikt som oppmøteliste.
Innkallingsbrev (fra Prøver)

Du kan nå skrive ut innkallingsbrevene fra Kandidater, i tillegg til fra Prøver. Fra Kandidater kan du sortere kandidatene på gjeldende prøveperiode og generere innkallingsbrev til alle kandidater i en prøveperiode. Du kan også sende ut e-post med påminnelse til kandidaten med informasjon om prøvetidspunkt. Prøveansvarlig kan skrive inn ekstra informasjon til kandidaten i et fritekstfelt som vil vise seg på innkallingsbrevet.  Innkallingsbrevet inneholder oversikt med tid og sted på de prøvene han/hun er oppmeldt til. Brevet er på 4 sider og må skrives ut på prøvestedet som dobbeltsidig utskrift.


Du kan også laste ned innkallingsbrev til alle kandidater fra Prøver, og da fra hver enkelt prøve. 
Dagens kode (fra Prøver)

På ordinær skriftlig prøve i norsk og samfunnskunnskap må kandidatene skrive inn dagens kode for å kunne starte prøven. Dagens kode består av 4-siffer, skrives inn etter at kandidaten har logget seg inn med brukernavn og passord og brukes for å sikre at kandidatene starter prøven samtidig. Dagens kode sikrer også at kandidatene ikke forsøker å logge seg inn hjemme for å ta en av delprøvene, dersom prøvestedet velger å arrangere delprøvene på forskjellige dager. Dagens kode endrer seg daglig, så det er derfor viktig å skrive dem ut på selve prøvedagen dersom man vil ha en utskrift.


Til samfunnskunnskapsprøven vil det kun være én kode, mens til skriftlig prøve i norsk vil det være tre koder, én for hver delprøve. 


Du kan finne dagens kode flere steder i PAD:

  • På startsiden under Dagens prøver
  • På rapporten Brukernavn og passord (om du skriver det ut samme dag som prøven gjennomføres)
  • På selve prøvesiden 


Det er ikke dagens kode på piloteringsprøvene i norsk og samfunnskunnskap. 
Liste for oppslagstavle (fra Prøver)

Inneholder en liste som kan henges opp på oppslagstavler på skolen. Om det gjennomføres flere prøver samtidig på prøvestedet, kan slike lister være til hjelp for kandidatene for å få en oversikt hvor de skal møte.
Excel-rapporter


Resultatrapport (fra Kandidater)

Fra Kandidater kan du ta ut en resultatrapport. Her kan du blant annet få en oversikt over prøvestedets kandidater, beste og siste resultat og betalingsstatus knyttet til avgitte prøver. Trykk på Rapporter og velg Resultatrapport. Da kan du velge hvilke felt du ønsker å ha med i eksporten.De forskjellige funksjonene fungerer på følgende måte, fra topp til bunn:


  • Fra dato/til dato begrenser tiden og er et obligatorisk felt. Du kan gå én og én måned fram og tilbake ved å bruke pila. Hvis du trykker på måned, får du opp alle månedene, og hvis du trykker på årstallet, kan du velge år.
  • Personalia. Alle personalia er automatisk huket av, men kan velges bort hvis du ønsker det.
  • Prøvetidspunkt er klokkeslettet for når prøven var satt opp.
  • Betalingsinformasjon gir informasjon om hvor mye kandidaten har betalt, hvilken betalingsmåte som er valgt og betalingsstatus. All informasjonen vises per delprøve.
  • Prøver - velg hvilke prøvetyper du ønsker med i rapporten.
  • Velg prøve(r), beste/siste. Om du velger Beste, vil du få ut beste resultatet i den perioden du har satt. Om du velger Siste, vil du få ut sist gjennomførte resultat uavhengig av valgte datoer.


Alle blå felt er valgte. Når du har gjort dette, trykker du Opprett rapport i bunnen av vinduet. En Excel-fil vil lastes ned i maskinen din, og du kan bearbeide den etter eget ønske.
Prøveoversikt (fra Prøver)


Fra Prøver kan du få en oversikt over prøvestedets kandidater, betalingsstatus og oppmeldingsdetaljer knyttet til alle planlagte prøver, dvs. alle ikke-arkiverte prøver. Dette gjelder for prøver i norsk, både skriftlig og muntlig prøve, og for prøve i samfunnskunnskap. Trykk på Rapporter og velg Prøveoversikt.
Påmeldingsoversikt (fra Skriftlig / muntlig prøve og Påmeldingslister)

Fra hver enkelt skriftlig og muntlig prøve, kan du få en oversikt over prøvestedets kandidater, betalingsstatus og oppmeldingsdetaljer knyttet til den spesifikke prøven. Trykk på Prøver og gå inn på en planlagt prøve. Trykk Rapporter og velg Påmeldingsoversikt.


Du får den samme oversikten fra Påmeldingslister. Trykk på Påmeldingslister og gå inn på en bestemt påmeldingsliste. Trykk Rapporter og velg Påmeldingsoversikt.
Betalingsstatus (fra Kandidater)

Fra Kandidater kan du få en oversikt over prøvestedets kandidater og betalingsstatus knyttet til privatistoppmeldingen. Trykk på Kandidater, velg en periode du vil filtrere på, velg alle/noen kandidater, trykk Rapporter og velg Betalingsstatus. Dersom en kandidat er meldt opp til både skriftlig og muntlig prøve, har kandidaten to ulike transaksjons-ID nummer som følger kandidaten, og man må slå sammen transaksjonene for å få korrekt sum.