Prøvestedene må avpublisere gamle påmeldingslister og opprette nye påmeldingslister i PAD for at de skal være synlige for kandidater i Privatistportalen. Påmeldingslister for norskprøven må være ferdige før Privatistportalen åpner for påmelding. Samfunnskunnskapsprøven og statsborgerprøven har løpende påmeldinger, og påmeldingslister til disse prøvene bør derfor ligge ute og oppdateres jevnlig. Prøvestedene bør lage minst én påmeldingsliste for hver prøvetype i PAD. Prøvestedene kan lage flere påmeldingslister for hver prøvetype, og de kan skille påmeldingslistene fra hverandre ved å for eksempel skrive prøvedato eller «dag» og «kveld» på listene i PAD, hvis det er ønskelig.


Oversikt over påmeldingslister og prøvetyper i Privatistportalen.

  • Norsk skriftlig A1/A2
  • Norsk skriftlig A2/B1
  • Norsk skriftlig B1/B2
  • Norsk muntlig A1/A2
  • Norsk muntlig A2/B1
  • Norsk muntlig B1/B2
  • Statsborgerprøven
  • Samfunnskunnskapsprøven


Privatistene melder seg som oftest opp til én påmeldingsliste i skriftlig og én påmeldingsliste i muntlig, og de kan ikke melde seg opp til samme prøve flere ganger. Prøvestedene kan ikke legge ut en enkelt delprøve. Hvis kandidaten tidligere har gjennomført hele prøven, vil de automatisk få mulighet til å velge å ta én eller flere delprøver i Privatistportalen. Prøvestedet kan også manuelt endre hvilke delprøver kandidaten skal ta i etterkant av påmeldingen. Etter påmeldingen må prøvestedet flytte kandidatene over fra påmeldingslistene til planlagte prøver.