En forutsetning for at prøvegjennomføringen skal gå helt uten problemer, er at prøvestedene har godt internett og et godt internt nettverk. Vanligvis betegnes hastighet på internett/nettverk i MBit (Megabit). 


Minstekrav til båndbredde under prøvegjennomføring er: 1 MBit ledig inngående og utgående kapasitet per kandidat


I utgangspunktet betyr dette at om skolen har bredbånd med 25 MBits-linje, vil det si at 25 elever kan gjennomføre prøver dersom hele nettverket er satt av til prøve-datamaskinene. Om det er et åpent eller lukket trådløset nettverk koblet til samme bredbånd som prøvene gjennomføres på, vil dette da medføre at kandidatene ikke lenger har tilgang til 1Mbit under prøvegjennomføringen, og det kan by på problemer under prøvegjennomføringen.Noen ulike eksempler:

Linje Inn - MBit Linje Ut - MBit Ant. brukere på nettverk Tilgjengelig kapasitet for prøven - MBit  Tilgjengelig per kandidat - MBit
100 100 50 100  2
100 10 50 10 0,2
50 50 25 50
50 10 25 10 0,4 
25  25  25  25 
25  25  0,2 
 10 10  25  10  0,4 
 10 10  0,5 

*For lav kapasitet er markert med rødt.


Forhold som reduserer kapasiteten til et lokalt nettverk:

 • Antall lokale nettverk som deler linjen/bredbåndet
 • Antall brukere som deler linjen totalt. Dette er ikke bare elever som tar prøver, men totalt på hele nettverket
 • Et usikret WIFI-nettverk sammen med det kablete nettverket? (åpent WIFI for gjester)
 • Routere - switchere, kan ha begresninger? En gammel router på nytt bredbånd kan redusere kapasitet.
 • Bruk av WIFI. Kablet nettverk er alltid sikrest / raskest
 • Har nettverket like god kapasitet inn/ut? Prøvene krever trafikk både inn og ut, og om inngående trafikk sperrer for utgående trafikk kan dette hindre progresjonen i prøven.Minstekravet på 1MBit per kandidat er ikke satt veldig høyt. Her er en oversikt på tiden det vil ta å laste ned en 5MB fil med ulik båndbredde. 


Eksempel på nedlastingstid - fil på 5MB (megabyte):

 Linje / Båndbredde  Nedlastingstid
0,5 MBit linje 1:23m
1 MBit linje 0:41m
1,5 MBit linje   0:27m
2 MBit linje  0:20m
8 MBit linje  0:05m
10 MBit linje  0:04m
Råd i forkant / under prøvegjennomføringen:

 • Undersøk båndbredde, opp og ned
 • Ta gjerne kontakt med IT-avdeling for å få bekreftet informasjon om nettverk / båndbredde
 • Planlegg prøver utover dagen / spre antall kandidater per prøve
 • Lytteprøven krever mest båndbredde, ikke sett alle i gang med lytteprøven samtidig
 • Slå av åpne WIFI/gjestenett under prøven
 • Slå av all WIFI under prøven
 • Om mulig kjør prøvene på kablet nettverk
 • Bruk oppdaterte nettlesere
 • På nasjonale prøvegjennomføringer starter mange prøvene kl. 09.00. Om mulig planlegg prøven til en annen tid.
 • Sjekk om kommunen kjører tunge jobber som belaster nettet de dagene som prøver skal gjennomføres. Andre oppgaver i felles nett kan påvirke kapasiteten.