Tilgjengelig for: Prøveansvarlig, Adminsupport, Prøveleder, Eksaminator/Sensor


Under Prøver i menyen kan man velge Påmeldingslister. Påmeldingslistene kan brukes til:

• Nettbasert påmelding av privatister
• Interne påmeldingslister - kun for bruk av prøvestedet for interne privatister

Privatister melder seg opp til prøver via Privatistportalen som er lenket til:
norskprøven.no (i bestemte perioder i året) eller
samfunnskunnskapsprøven.no (åpen for påmelding hele året).


Det er kun mulig å legge ut påmeldingslister i Privatistportalen. På påmeldingslistene som publiseres skal prøvestedet sette prøveavgift både på hele prøven og delprøvene. Viktig informasjon angående påmelding og prøveavviklingen som skal ut på Privatistportalen legges inn under fanen Prøvested - Privatistportalen.


1. Avpublisere gamle og opprette nye påmeldingslister i PAD/Privatistportalen


Prøvestedene må avpublisere gamle påmeldingslister og opprette nye påmeldingslister i PAD for at de skal være synlige for kandidater i Privatistportalen. Påmeldingslister for norskprøven må være ferdig før Privatistportalen åpner for påmelding. Samfunnskunnskapsprøven og Statsborgerprøven har løpende påmeldinger, og påmeldingslister til denne prøven bør derfor ligge ute og oppdateres jevnlig. Prøvestedene bør lage minst én påmeldingsliste for hver prøvetype i PAD. Prøvestedene kan lage flere påmeldingslister for hver prøvetype dersom dette er ønskelig. Påmeldingslistene kan skilles fra hverandre ved å redigere navnet. Navnet på listene kan endres til for eksempel å inneholde ulike prøvedatoer eller "dag" og "kveld". Teksten som legges inn i feltet Beskrivelse inne på en påmeldingsliste vil vises i Privatistportalen fra høsten 2017. 


Oversikt over påmeldingslister i Privatistportalen

Samfunnskunnskapsprøven

Statsborgerprøven


Norsk skriftlig A1/A2

Norsk skriftlig A2/B1

Norsk skriftlig B1/B2


Norsk muntlig A1/A2

Norsk muntlig A2/B1

Norsk muntlig B1/B2


Privatistene melder seg som oftest opp til en påmeldingsliste i norsk skriftlig og en påmeldingsliste i norsk muntlig, og de kan ikke melde seg opp til samme norskprøve flere ganger. Privatister kan melde seg opp til mer enn en samfunnskunnskapsprøve, men de kan ikke melde seg opp til samme påmeldingsliste flere ganger. Prøvestedene kan ikke legge ut en enkelt delprøve i norsk. Kandidatene kan velge å ta en eller flere delprøver i Privatistportalen. Prøvestedet kan også manuelt endre hvilke delprøver kandidaten skal ta i etterkant av påmeldingen. Etter påmeldingen må prøvestedet flytte kandidatene over fra påmeldingslistene til planlagte prøver.


2. Registrere pris og maks antall kandidater på påmeldingslistene


Prøvestedene må registrere priser på påmeldingslistene. Når en prøve inneholder flere delprøver må det registreres priser for hele prøven og for delprøvene. Du kan la være å legge inn pris for delprøvene dersom du huker av for Fastpris. Fastpris betyr at kandidatene betaler samme sum uavhengig av antall delprøver de skal ta. Dersom prøvestedet vil legge ut et begrenset antall plasser, er det viktig at de setter et maksimalt antall plasser før de publiserer påmeldingslistene i PAD. Hvis prøvestedet har satt et maksimalt antall plasser på påmeldingslisten, vil det ikke være mulig for privatistene å melde seg på når prøven er full. Det vil også være en visning av hvor mange ledige plasser det er igjen på Privatistportalen. NB! Om flere kandidater holder på med påmeldingen samtidig kan det tenkes at maksimumsantallet blir oversteget. Du kan senke maks antall plasser om det er kritisk for deg at antallet ikke blir høyere. 


3. Oppdatere betalingsinformasjon og annen viktig informasjon i PAD


Prøvestedene må registrere betalingsinformasjon i innstillingene for prøvestedet. Her kan man velge mellom betaling med kort, faktura eller annen betalingsform. Hvis man velger kort som betalingsform, må man velge en annen betalingsform i tillegg. Om det ikke er gjort valg for ønsket betalingsløsning, vil ikke kandidatene få fullført påmeldingen i Privatistportalen.


Hver av betalingsalternativene har et fritekstfelt man må fylle ut. Dette er teksten som står på bekreftelsen til kandidaten etter oppmelding til prøve og beskriver hvordan betalingen foregår.
Prøvestedene bør også oppdatere viktig informasjon i PAD som vil stå i Privatistportalen i feltet Informasjon til kandidater (Privatistportalen).


Betalingsløsning en Dibs Easy

Dibs Easy gjør det mulig for privatisten å betale med kort rett i løsningen når han eller hun melder seg opp til en prøve via Privatistportalen. I tillegg til å kunne betale med kort vil kandidaten også få mulighet til å velge Faktura/ delbetaling eller å betale ved hjelp av VIPPS. Prøvestedet kan velge å ikke benytte seg av kun kortbetalingen eller VIPPS og/ eller faktura i tillegg. Ved bruk av faktura vil prøvestedet slippe å sende ut fakturaer selv, pengene kommer på konto etter 5 dager Registrer en henvendelse her på portalen om dere ønsker informasjon om nettbasert betalingsformidling. Prøvestedet kan også selv administrere innkreving av privatistgebyret, med enten faktura, kontant betaling eller utsending av faktura.4. Publisere påmeldingslister i Privatistportalen


For at påmeldingslistene skal bli tilgjengelige i Privatistportalen, må prøvestedene publisere dem i PAD. Inne på påmeldingslisten må man velge fanen Publiseringsalternativer. Velg enten Privatistportalen norskprøven eller Privatistportalen samfunnskunnskap og lagre. Påmeldingslisten vil da være tilgjengelig for påmelding i Privatistportalen.
Hvis prøvestedet har satt et maksimalt antall plasser på påmeldingslisten, vil det ikke være mulig for privatistene å melde seg på når prøven er full. Det vil også være en visning av hvor mange ledige plasser det er igjen på Privatistportalen. Dersom det er få plasser igjen og flere privatister melder seg på samtidig, kan man risikere at man vil få flere påmeldte enn det som er satt til maksimalt antall. Det vil sjelden dreie seg om mer enn 1-2 ekstra privatister.


Gamle påmeldingslister for norskprøven må avpubliseres før privatistoppmelding til norskprøven åpner. Dette gjøres ved å trykke på Publiseringsalternativer og velge Ingen kanaler for så å trykke Lagre. For å arkivere utgåtte påmeldingslister går du til oversikten over påmeldingslistene, menyvalg Prøver - Påmeldingslister. Trykk på tannhjulet ved siden av en gammel liste og velg Arkivér. Datoer for privatistoppmelding til norskprøven publiseres på http://www.vox.no/Norsk-og-samfunnskunnskap/Norskprove/


5. Forklaring av påmeldingslisteeditoren

Noen av punktene i påmeldingslista krever ekstra forklaring. Navn: Du kan endre på prøvenavnet, og endringen blir synlig i Privatistportalen. 

Prøvemal: Det opprinnelige navnet på prøven, den du har opprettet. 

Beskrivelse: Det du skriver i dette feltet er synlig for kandidaten før han velger prøve. 

Plasser:  Om ingenting er angitt er det ingen grense for hvor mange som kan melde seg på. 

Lokale:  Du kan legge inn rommet du tenker at kandidatene på denne lista skal flyttes over til. 

Prøveavgift: Må fylles ut for hele prøven og for hver enkelt delprøve om det ikke hukes av for Fastpris.

Prøveavgift som fastpris: Delprøveprisene er ikke gjeldende dersom du har huket av for Bruk prøveavgift som fastpris. I eksempelet over vil en kandidat som velger 1 delprøve betale 300 kroner. 2 delprøver koster 600 kroner, mens 3 delprøver blir rabattert til 500 kr. Om vi huker av for fastpris vil kandidaten betale 500 kroner for én, to eller tre prøver. Det er derfor ikke nødvendig å fylle ut delprøveprisen når man velger fastpris.