Om dere under en prøvegjennomføring opplever at systemet ikke responderer som det skal kan dere sjekke om systemet er nede ved å gå til denne siden. Siden vil vise om systemet er nede, og det vil gi en sammenstilling av hvor mye nedetid de forskjellige serverne har hatt det siste døgnet, den siste uken og den siste måneden. 

Det er delt opp i to servere: Kandidatserver og administrasjonsserver. Når dere logger dere på ved å bruke enovate.no/vox må dere velge om dere skal logge på som kandidat eller administrator. Dette skillet gjenspeiles i statussiden.