MERK: Denne artikkelen er ment som en innføring for prøvestedene i hvordan Min Side for kandidatene ser ut, og hvordan det dere gjør i PAD vil se ut på Min Side. Kompetanse Norge utarbeider en egen artikkel på sin nettside som er ment for kandidatene. 


Når dere går til enovate.no/vox får du tre valg: Logg inn som administrator, logg inn som kandidat for å ta en prøve, eller logg inn som kandidat for å komme til Min side. Påloggingssiden for å ta prøve er uendret. Påloggingssiden for å komme til Min Side ser slik ut: 


Vi opererer nå med to forskjellige passord til kandidatene: et prøvepassord og et egendefinert passord. Prøvepassordet er det dere henter ut på prøvene, på rapporten Brukernavn og passord, og det brukes kun når en kandidat skal ta en prøve. Det egendefinerte passordet må brukes for å få tilgang til Min Side i tillegg til en kode som blir sendt på sms, slik som for adminbrukere. Første gang en kandidat skal logge seg på Min Side må han eller hun klikke på Førstegang innlogging/glemt passord?. Det blir da sendt en e-post med en lenke hvor kandidaten selv setter passordet sitt. Deretter logger kandidaten på med brukernavn og det egendefinerte passordet. Deretter må han eller hun legge inn en 4-sifret kode som kommer på SMS. For å logge på er det derfor viktig at kandidaten er registrert med både e-postadresse og mobilnummer. 


Min Side se slik ut: 


Venstre side viser persondetaljene til en kandidat. Navn og ID-nummer som er lagt inn kan ikke endres, men adresse, mobiltelefonnummer og e-postadresse kan kandidaten selv redigere. Disse endringene vil vise i aktivitetsloggen til prøvestedet kandidaten er registrert på. 


På høyre side har kandidaten en oversikt over Prøver jeg skal ta og Mine resultater. Navnet på prøvestedet er en lenke kandidaten kan klikke på for å få opp kontaktinformasjon til prøvestedet. 


Prøver jeg skal ta viser oppføringer på påmeldingslister og i datosatte prøver. Så lenge kandidaten er i en påmeldingsliste vil det ikke stå noen dato eller klokkeslett på Min side. Denne informasjonen vil først frigis til Min Side når dere har flyttet en kandidat til en ordinær prøve og har sendt ut prøveinformasjon på e-post og SMS. Det er også mulig å manuelt huke av for at informasjonen skal vises på Min Side på hver prøve. 


Boksen vil automatisk bli huket av når Prøveinformasjon på SMS og e-post blir sendt til kandidatene. 


VIKTIG: 

  • Det er kun prøver framover i tid som viser
  • Prøver og påmeldingslister som er arkivert vil ikke vise
  • Ved kopiering fra liste til prøve må listen arkiveres for å sikre at ikke kandidaten får dobbel oppføring på samme prøve


Mine resultater viser tidligere oppnådde resultater, og gir mulighet til å få tilsendt en karakterutskrift på e-post. Dette er den samme e-posten som dere kan sende ut fra PAD. Resultater vil ikke vise før sensurfristen er passert. 


Under resultatene kan man gå til klagesiden. 


Det er kun mulig å registrere klage i tre uker etter at resultatene er blitt kjent. Kandidaten kan følge utviklingen i klagen på Min Side.