Disse er ikke testet av support ennå.


Chrome har fjernet vår anbefalte måte å tillate automatisk avspilling av lyd.


For Windows maskiner kan dere benytte begge metodene som er forklart under, men for Mac kan dere bruke metode 2. Metode 1: Snarvei med start kommando.


Opprett ny eller rediger eksisterende snarvei.

Du redigerer en snarvei ved å høyreklikke på ikonet og så velge Properties, dette er som oftest det siste alternativet i menyen.


Du skal nå få opp et vindu, vi ønsker å gjøre endringer på Target.


På min maskin så står det "C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" som er standard på fleste maskiner, det kan være anderledes for deg.


Vi trenger nå å endre litt på den teksten, ved å legge til en kommando på slutten.

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --autoplay-policy=no-user-gesture-required 


Etter du har lagt til den til må du klikke på Apply om mulig og så Ok.For å sjekke om endringen ble lagret, kan vi gå tilbake til steg1, "Redigerer en snarvei ved å høyreklikke på ikonet og så velge Properties", endringen skal nå være synlig.Metode 2: Gi nettsted tillatelse om å alltid kunne avspille lyd. 


Dette må gjøres for alle ulike nettsted som blir benyttet, hovedsaklig skjer alle normale prøver på https://test.flexiteexam.com/. Noen vil foregå på https://adaptit.enovate.no/, eller benytte den om de opplever problemer på først nevnte.


Dette gjøres ved å gå til nettstedet og klikke på lås ikonet oppe i nettadressebaren, noen refererer til dette som søkfeltet i nettleseren.Klikk på det det nederste alternativet Nettstedsinnstillinger.


En ny fane vil nå åpne med innstillinger for hvordan nettleseren som påvirker nettstedet.

Klikk og endre til Tillat for Lyd.