Aktivitetslogg

Aktivitetslogg
Tilgjengelig for: Prøveansvarlig, Adminsupport, Prøveleder, Eksaminator/Sensor Du kan se en logg over ulike aktiviteter som har blitt gjort i PAD under fa...
Wed, 13 Nov, 2019 at 9:43 AM