Tilgjengelig for: Prøveansvarlig, Adminsupport, Prøveleder, Eksaminator/Sensor


Noen ganger kan prøvestedene oppleve at det blir opprette to eller flere kandidatnummer per elev. Årsakene til dette kan være:


  • Kandidaten opprettes med DUF-nummer
  • Kandidaten blir opprettet på nytt med Fødselsnummer


Når dette skjer, har ikke PAD noen mulighet til å identifisere at denne personen faktisk er én person, da vi ikke har noen mulighet for å koble at DUF- og fødselsnummer tilhører samme person. Dette gjelder forøvrig bruk av kombinasjoner av andre personlige ID-nummer. Når man registrerer kandidat med like ID-nummer, vil PAD ikke tillate dette. Utfordringen er når det brukes ulike varianter av ID-numre.


Når prøvestedet oppdager duplikate brukernavn, velg Kandidater og filtrer på deler av navnet til kandidaten. Da vil man få en liste over potensielle duplikate brukere.
Gå deretter inn på de duplikate brukerne og se hvilke av kandidatnumrene som har gjennomført prøver. Ofte er det bare et av kandidatnumrene som har blitt brukt for å gjennomføre prøver. 


Når det er identifisert hvilken kandidatnummer som har gjennomført reelle prøver og som skal beholdes, kan de øvrige merkes og slettes.

Om det er noen kandidatnumre som kun har gjennomført piloteringsprøver / eksempelprøver, kan disse også slettes. Det viktigste er å ikke slette kandidatnumre som har gjennomført ordinære prøver med resultat.


Slik sletter man flere dupliate kandidatenumre: