Om kandidater

Artikler som beskriver administrasjon av kandidater.

Om kandidatoversikten
Under Kandidater i menyen får du tilgang til alle kandidater som er registrert i PAD på ditt prøvested. Det betyr at du får tilgang til alle kandidater som ...
Fri, 2 Nov, 2018 at 11:40 AM
Legg til kandidater
Når du skal melde opp kandidater til prøve, har du følgende alternativer: Manuell registrering (Søk etter eksisterende kandidat eller opprett ny kandi...
Wed, 15 Nov, 2017 at 8:30 PM
Duplikate kandidatnummer
Noen ganger kan prøvestedene oppleve at det blir opprette to eller flere kandidatnummer per elev. Årsakene til dette kan være: Kandidaten opprettes me...
Thu, 24 Aug, 2017 at 5:47 PM
Importer kandidater fra Excel-fil
Det er mulig å importere kandidatene i PAD via Excel regneark. Du finner «Mal for import av kandidater» under Testsenter, Filer og Ressurser.  Last ne...
Thu, 8 Nov, 2018 at 11:44 AM
Deaktiverte kandidater
Noen ganger har kandidater blitt deaktiverte i PAD. Tidligere måtte support aktivere kandidater på vegne av prøvestedene. Nå er det mulig for prøvestedene å...
Thu, 24 Aug, 2017 at 6:38 PM
Avvik
Dersom det oppstår avvik, skal dette registreres i PAD. Eksempel på avvik kan være fusk, forsøk på fusk eller dokumentert fravær. Du kan registrere avvi...
Thu, 24 Aug, 2017 at 6:46 PM
Klage på resultat
Det er ikke mulig å klage på resultatet på delprøvene i lese- og lytteforståelse eller på prøven i muntlig kommunikasjon. Det er bare mulig å klage på resul...
Thu, 24 Aug, 2017 at 6:48 PM
Kandidater med skjermet identitet
Kandidater kan av ulike grunner kreve å få sin identitet skjermet i PAD. Prøvestedet kan selv gjøre dette ved å gå inn på kandidaten og trykke på Skjerm ide...
Thu, 24 Aug, 2017 at 6:49 PM
Slå sammen duplikate kandidater
Fra kandidatlisten kan man slå sammen kandidater som har mer enn ett kandidatnummer. Her kan du lese litt om hvorfor man får flere kandidater og hvordan man...
Wed, 1 Aug, 2018 at 11:29 AM
Skrive ut brukernavn og passord
Når du har opprettet en prøve og lagt til kandidater, må du skrive ut brukernavn og passord. Klikk på Rapporter.  Velg rapporten som heter Brukernav...
Thu, 24 Aug, 2017 at 6:54 PM