Om kandidater

Artikler som beskriver administrasjon av kandidater.

Om kandidatoversikten
Tilgjengelig for: Prøveansvarlig, Adminsupport, Prøveleder, Eksaminator/Sensor Under Kandidater i menyen får du tilgang til alle kandidater som er registr...
Wed, 13 Nov, 2019 at 3:40 PM
Legg til kandidater
Tilgjengelig for: Prøveansvarlig, Adminsupport, Prøveleder, Eksaminator/Sensor Når du skal melde opp kandidater til prøve, har du følgende alternativer: ...
Fri, 20 Nov, 2020 at 12:46 PM
Duplikate kandidatnummer
Tilgjengelig for: Prøveansvarlig, Adminsupport, Prøveleder, Eksaminator/Sensor Noen ganger kan prøvestedene oppleve at det blir opprette to eller flere ka...
Fri, 15 Nov, 2019 at 9:10 AM
Importer kandidater fra Excel-fil
Tilgjengelig for: Prøveansvarlig, Adminsupport, Prøveleder, Eksaminator/Sensor Det er mulig å importere kandidatene i PAD via Excel regneark. Du finner ...
Fri, 15 Nov, 2019 at 9:40 AM
Deaktiverte kandidater
Tilgjengelig for: Prøveansvarlig, Adminsupport, Prøveleder, Eksaminator/Sensor Noen ganger har kandidater blitt deaktiverte i PAD. Tidligere måtte support...
Fri, 15 Nov, 2019 at 9:43 AM
Endelig fusk og karantene
Tilgjengelig for: Prøveansvarlig, Adminsupport, Prøveleder, Eksaminator/Sensor Dersom en kandidat får avviket "Endelig fusk" vil resultatet fr...
Thu, 14 Mai, 2020 at 12:41 PM
Avvik
Tilgjengelig for: Prøveansvarlig, Adminsupport, Prøveleder, Eksaminator/Sensor Dersom det oppstår avvik, skal dette registreres i PAD. Eksempel på avvik k...
Wed, 13 Mai, 2020 at 12:17 PM
Klage på resultat
Det er ikke mulig å klage på resultatet på delprøvene i lese- og lytteforståelse eller på prøven i muntlig kommunikasjon. Det er kun mulig å klage på result...
Fri, 15 Nov, 2019 at 9:56 AM
Kandidater med skjermet identitet
Tilgjengelig for: Prøveansvarlig, Adminsupport, Prøveleder, Eksaminator/Sensor Kandidater kan av ulike grunner kreve å få sin identitet skjermet i PAD. Pr...
Fri, 15 Nov, 2019 at 9:58 AM
Slå sammen duplikate kandidater
Tilgjengelig for: Prøveansvarlig, Adminsupport, Prøveleder, Eksaminator/Sensor Fra kandidatlisten kan man slå sammen kandidater som har mer enn ett kandid...
Fri, 15 Nov, 2019 at 11:06 AM