Tilgjengelig for: PrøveansvarligAdminsupport, Prøveleder, Eksaminator/Sensor


Kandidater kan av ulike grunner kreve å få sin identitet skjermet i PAD. Prøvestedet kan selv gjøre dette ved å gå inn på kandidaten og trykke på Skjerm identitet. Merk at prøvestedet selv ikke kan fjerne "skjermingen", så dette må ikke gjøres uten at prøvestedet er sikker på at kandidaten oppfyller kravene til dette. 
En kandidat med skjermet identitet skal kun vises med DUF-nummer. Dersom det ved en feiltakelse er registrert informasjon på en kandidat som har skjermet identitet, må dette skjules umiddelbart. Gå i så fall inn på kandidaten og trykk på Skjerm identitet.I kandidatlisten vises skjermet kandidater med *** .
Send inn en henvendelse til support i supportportalen hvis du har behov for å endre informasjonen om kandidater med skjermet identitet.


Når prøvebevis skal skrives ut, må du gjøre en henvendelse til support hvor du ber om å få tilsendt en fil med et tomt prøvebevis. Denne må fylles ut manuelt med kandidatens personalia og resultater.