Tilgjengelig for: Prøveansvarlig, Adminsupport, Prøveleder, Eksaminator/Sensor


Dersom det oppstår avvik, skal dette registreres i PAD. Eksempel på avvik kan være fusk, forsøk på fusk eller dokumentert fravær.


Du kan registrere avvik på følgende måter:


1. Gå inn på kandidaten for å registrere avvik. Klikk på Registrer avvik til høyre for den aktuelle prøve. Velg mellom Ikke møtt, Gyldig fravær, Foreløpig fusk og Teknisk problem. Det er mulig å skrive en forklaring til avviket. Trykk Lagre. Det er kun Kompetanse Norge som skal sette Endelig fusk. 
2. Gå inn på den aktuelle prøven, der fusket skal registreres. Klikk på Registrer avvik ved den aktuelle kandidaten.

3. Når avvik er registrert på en kandidat, vil hele linjen i kandidatlisten med den aktuelle kandidaten markeres med rødt. Ved å holde musepekeren over den røde avviksteksten vises også kommentaren på avviket. 
  For å fjerne avviket klikker du på avviksteksten, og får da opp denne boksen. Trykk deretter på knappen Fjern avvik


Om en kandidat får registrert avvik på en muntlig prøve etter at sensor har satt resultat, vil dette resultatet slettes. Det må legges inn på nytt igjen av sensor om avviket fjernes. 


Les mer om avviket "Endelig fusk" her: Endelig fusk og karantene.