Tilgjengelig for: Prøveansvarlig, Adminsupport, Prøveleder, Eksaminator/Sensor


Dersom en kandidat får avviket "Endelig fusk" vil resultatet fra denne prøven og tilhørende ferdigheter bli slettet. Ferdighetene muntlig, les, lytt og skriv er koblet sammen, mens Statsborgerprøven og Samfunnskunnskapsprøven er utenom. 


Karanteneperiode

Når man velger avviket "Endelig fusk" vil man få opp en datovelger. Her skal man sette til og fra-dato på karantenen. Det er lagt inn 1 år som standard i datovelgeren. Dersom det er årsaker til at karanteneperioden skal være kortere kan det legges inn. Ta kontakt med Kompetanse Norge om dere har spørsmål om formildende omstendigheter. 


Sperrer

Ved utsending av prøveresultat, eller generering av prøvebevis vil eventuelle tidligere resultater vises. Kandidaten kan fortsatt logge på Min side. Han eller hun vil da se hvilke prøver som er markert med Endelig fusk og hvor lenge karantenen varer. Kandidater i karantene vil ikke kunne melde seg på Privatistportalen, og dere vil ikke kunne legge dem til prøver eller flytte/ kopiere dem til prøver som er i karanteneperioden. 


Fjerning av fusk

Det er kun den som har satt et avvik som kan fjerne det. Dersom avviket "Endelig fusk" fjernes vil fortsatt ikke resultatene vise ettersom de slettes permanent når avviket settes. Ved fjerning av "Endelig fusk" vil man igjen kunne melde opp en kandidat til en prøve.