Tilgjengelig for: Prøveansvarlig, Adminsupport, Prøveleder, Eksaminator/Sensor


Fra kandidatlisten kan man slå sammen kandidater som har mer enn ett kandidatnummer. Her kan du lese litt om hvorfor man får flere kandidater og hvordan man kan slette de som ikke har tatt noen prøve ennå. 


Kandidater som har tatt prøver på flere kandidatnumre, må slås sammen for å få alle resultatene på ett prøvebevis. Du kan slå sammen kandidater fra Kandidatlisten eller i Kandidathistorikken. 


Slå sammen kandidater i Kandidatlisten

Gå til fanen Kandidater. Søk opp den kandidaten du vet har flere kandidatnumre. Huk av de to du ønsker å slå sammen og trykk Slå sammen valgte. 
Du ser nå all informasjon om begge kandidatnumrene. Du må velge hvilken av disse du skal beholde. Det er viktig å beholde den som har korrekt personopplysninger, siden det kun er prøver og resultater som blir overført. Klikk Velg på den som skal beholdes, og klikk videre på Slå sammen kandidater.


Kandidatene slås sammen, om du søker opp kandidaten på nytt vil du kun finne den ene. Om kandidaten fortsatt har duplikate brukere, må du gjenta prosessen. 


Slå sammen kandidater i kandidathistorikken

Kandidater du ikke har tilgang til i kandidatlisten kan du slå sammen fra kandidathistorikken. Søk opp kandidaten ved hjelp av Søk alle kandidater.Klikk på kandidaten for å få tilgang til kandidatdetaljer og klikk Slå sammen. Søk opp det andre kandidatnummeret og slå dem sammen på samme måte som beskrevet ovenfor. Fungerer ikke sammenslåingen?


Feilsøk;

  • Ligger begge kandidatene du har valgt for sammenslåing i samme prøve eller påmeldingsliste?
  • Forsøk med å beholde/velge den andre kandidaten.