Tilgjengelig for: Prøveansvarlig, Adminsupport, Prøveleder, Eksaminator/Sensor


Under Kandidater i menyen får du tilgang til alle kandidater som er registrert i PAD på ditt prøvested. Det betyr at du får tilgang til alle kandidater som har blitt satt opp til alle former for prøver på ditt prøvested. Det er kun kandidater satt opp på en prøve 3 måneder tilbake i tid og 3 måneder fram i tid som viser når du åpner siden. Se også punkt 10 nedenfor. 


Se under bildet for en forklaring av de ulike elementene på kandidatsiden.


1. Rapporter

Her er det mulig å ta ut Resultatrapport og Betalingsstatus. Begge disse rapportene produserer en Excel-fil med ønsket utvalg opplysninger. Her ser du hvordan du får ut rapporten. 

Fra denne knappen kan du også skrive ut prøvebevis. 2. Opprett ny kandidat

Denne fungerer på samme måte som når man legger kandidater til prøver. 3. Søk alle kandidater 

Dette søket søker på alle kandidater i hele Norge, og ikke bare på ditt eget prøvested. På dette søket kan det søkes på alle ID-nummer og evt. også på navn (merk at søk på navn kan resultere i lengre søketid, og veldig mange treff). Om dere får henvendelse fra nye elever kan det være greit å undersøke om de finnes i PAD-registeret før dere oppretter disse som nye brukere. Om man søker fram brukere fra andre prøvesteder, vil dere få tilgang til hele kandidatoversikten deres med personalia og prøvehistorikk.4. Duplikate brukere

Denne funksjonen bruker du om en kandidat har mer enn ett brukernavn. Det er skrevet om hvordan man slår sammen duplikate brukere i denne artikkelen og litt om årsaken til dette i denne artikkelen.5. Deaktivere kandidater

Det er mulig å deaktivere kandidater. Dette er mest aktuelt om det har blitt registrert Duplikate kandidatnummer, altså om en kandidat har fått opprettet flere brukere i PAD. Dette er problematisk da personen f.eks. vil få tilsendt flere prøvebevis, i stedet for at alle prøvene blir registrert på et og samme kandidatnummer. For å deaktivere en kandidat er det bare å merke kandidaten med den lille sjekkboksen og velge Deaktiver valgte6. Last ned innkallingsbrev

Les om nedlasting av innkallingsbrev her.7. Send prøveinformasjon 

Her er det mulig å sende ut pføveinformasjon til alle kandidater som er satt opp til planlagte prøver, enten til én eller flere kandidater om gangen. Kandidatene får prøveinformasjonen på e-post og sms. 8. Send karakterutskrift

Etter at sensur er falt, er det lurt å sende karakterutskrift til kandidatene som har tatt prøve i den inneværende prøveperioden. Karakterutskriften sendes på e-post og inneholder alle resultatene en kandidat har, uavhengig av prøveperiode. 9. Filtrer liste

Leter du etter en spesifikk kandidat, er det lett å finne fram ved å bruke filteret. I dette feltet kan du enten skrive inn ID-nummer, kandidatnummer eller begynne å skrive deler av kandidatens navn. Da vil du umiddelbart få treff og vise de av prøvestedets kandidater som oppfyller søkekriteriene.
10. Fra- og til-dato

Som nevnt i innledningen er det kun kandidater som er oppmeldt til en prøve 3 måneder tilbake i tid og 3 måneder fram i tid som viser i kandidatoversikten. Du kan utvide eller snevre inn dette tidsrommet ved å klikke på kalenderikonene og velge andre datoer. 


11. Velg periode/ prøve

Dette er et filter for å se kandidatene som er oppmeldt til forskjellige prøvetyper. Om du f.eks. ønsker å se kandidatene som skal gjennomføre Norskprøver, velger du Norskprøven under Velg prøve, kandidatlisten filtreres da til kun å vise disse kandidatene. Når du i tillegg kan filtrere på dato vil det være enkelt å få opp de kandidatene som skal ta en statsborgerprøve på en bestemt dato. Dette er et svært nyttig filter kombinert med f.eks. Last ned innkallingsbrev,  Send prøveinformasjon og Send karakterutskrift.