Tilgjengelig for: Prøveansvarlig, Adminsupport, Prøveleder, Eksaminator/Sensor


Det er mulig å importere kandidatene i PAD via Excel regneark. Du finner «Mal for import av kandidater» under Testsenter, Filer og Ressurser


Last ned malen og legg inn kandidater i malen. Husk å lagre filen i Excel 97-format. Et annet format vil medføre at filen ikke blir importert korrekt til PAD.


Når du importerer kandidater med Excel-filen, vil det gjøres et søk i PAD etter kandidatens ID-nummer for å se om kandidaten allerede er registrert . Dersom en kandidat allerede er registrert i PAD med enten fødselsnummer eller DUF-nummer, vil du få beskjed om at kandidaten allerede er registrert og at du er i ferd med å oppdatere/skrive over informasjonen som er registrert på kandidaten. Det er derfor viktig at prøvestedene sørger for at den oppdaterte informasjonen er korrekt før de overskriver. Du kan fjerne kandidaten fra importen hvis du ikke er sikker på at informasjonen er korrekt. Nye kandidater opprettes og legges til prøven/påmeldingslisten.


Dersom det ikke er samsvar mellom ID-nummer og navn i PAD og Excel filen vil du ikke kunne foreta importen. Du må da oppdatere navnet slik at det er likt i PAD/Excel og ta importen på nytt. Årsaken til at dette er endret er for å sikre at ikke personopplysninger blir overskrevet. 


Kandidater kan av ulike årsaker ligger inne i systemet i fra før.

Om en kandidat her flere ID-nummer, er det viktig at disse legges inn i Excel filen før en importerer for å unngå duplikate brukere. Dersom en kandidat er registrert med DUFnummer tidligere, og du importerer samme kandidat med kun fødselsnummer, vil det bli opprettet en ny bruker for denne kandidaten i PAD.


Ikke alle kandidater som er registrert i PAD er registrert med et gyldig ID-nummer. Dette kan derfor føre til at det opprettes duplikate kandidater. For mer informasjon om dette, se duplikate kandidatnummerHer ser du hvordan importeringen gjennomføres i PAD:Dersom skolen har et skoleadministrativt system, kan verktøyet for import av Excel regneark forenkle kandidatregistreringen. De aller fleste skoleadministrative systemer vil kunne eksportere kandidatlister til Excel regneark. Om du for eksempel bruker Visma og velger Excel 5.0 (extended) når du eksporterer kandidatene dine, vil du kunne lese filen rett inn i PAD uten å måtte gjøre endringer.Lim inn data i import-mal

Om man ønsker å kopiere data fra en Excel-fil over til importmalen, er det viktig å kun lime inn verdiene i importmalen. Om man f.eks. ønsker å lime inn en kolonne med personnummer i malen, må man velge detaljvisning av "Lim inn" og deretter velge "Lim inn verdier". Se nedenfor. Da vil kun verdiene bli overført til malen, uten samtidig å kopiere over ulike tekstformateringer o.l.