Tilgjengelig for: Prøveansvarlig, Adminsupport, Prøveleder, Eksaminator/Sensor


Etter at privatistoppmeldingen er ferdig, må prøvestedene fordele kandidater fra påmeldingslistene over på prøver. 


I bunn av artikkelen kan du se en video som viser hele prosessen.


Her kommer en steg for steg beskrivelse:

1. Publiser påmeldingslisten / evt. legg til kandidater manuelt på listen, en påmeldingsliste per prøvetype. (Meny: Prøver - Påmeldingslister)

  • Norsk skriftlig A1/A2
  • Norsk skriftlig A2/B1
  • Norsk skriftlig B1/B2
  • Muntlig A1/A2
  • Muntlig A2/B1
  • Muntlig B1/B2

2. Opprett prøver på spesifikt tid og sted (Meny: Prøver - Norsk skriftlig)
3. Gå til påmeldingsliste med kandidater (Valg: Prøver - Påmeldingslister - Velg påmeldingsliste)
4. Marker kandidater som skal legges til en prøve
5. Velg Flytt valgte eller Kopier valgte.


  • Flytt valgte innebærer at kandidatene forsvinner fra påmeldingslisten og legges til prøven. Dette er stort sett lurest, for man hele tiden vil ha en "ryddig" påmeldingsliste og vil ha kontroll på hvilke kandidater som er oppmeldt til prøver og ikke. De som står på påmeldingslisten er altså de som ikke er lagt til prøve ennå. Betalingsinformasjon følger med til prøven.
  • Kopier valgte innebærer at kandidatene fortsatt blir stående på påmeldingslisten og blir lagt til prøven. Om kandidaten kun har valgt en eller to delprøver, vil ikke dette bli registrert på prøven. Kandidaten blir lagt til hele prøven. Betalingsinformasjon følger IKKE med til prøven.
Tallet som står på knappen indikerer hvor mange du har valgt og som vil bli henholdsvis flyttet, kopiert eller slettet fra listen.6. Her kommer opp en boks hvor man kan velge hvilke skriftlige prøver de valgte kandidatene skal legges til.  

Legg merke til at om man flytter fra en påmeldingsliste med Norsk skriftlig A1/A2, kommer det frem en boks. I boksen som kommer fram står det også Kandidater: 0/4. Det indikerer at det er 0 kandidater som er registrert på denne prøven, og det er totalt 4 plasser på prøven. Om man legger til 4 kandidater på denne prøven, vil det senere stå Kandidater: 4/4, som betyr at prøven nå er full. 4 av 4 plasser er tatt. Om man skal flytte flere kandidater, er det bare å velge flere prøver. Da vil kandidatene først legges til den første prøven til den er full, og deretter vil kandidater legges til de andre valgte prøvene.


Om man ønsker å flytte kandidater til muntlige prøver, må man gjøre dette fra en "muntlig påmeldingsliste". 7. Kandidaten er nå flyttet til prøven. Om du nå går til den aktuelle prøven (Valg: Prøver - Norsk skriftlig), vil kandidatene som nettopp ble flyttet, ligge i bunnen av bildet under fanen for Kandidater.
8. Gjenta prosessen om det er flere kandidater som står igjen på påmeldingslisten eller for å gjøre det samme på de andre påmeldingslistene.
Visning av hele prosessen: