Flytting / kopiering av kandidater

Flytt eller kopier kandidater fra en prøve til en annen
Tilgjengelig for: Prøveansvarlig, Adminsupport, Prøveleder, Eksaminator/Sensor Det er mulig å flytte eller kopiere kandidater fra en prøve til en annen. ...
Mon, 28 Okt, 2019 at 8:16 PM
Flytt kandidater fra påmeldingsliste til muntlig prøve
Tilgjengelig for: Prøveansvarlig, Adminsupport, Prøveleder, Eksaminator/Sensor Etter at privatistoppmeldingen er ferdig, må prøvestedene fordele kandidate...
Fri, 15 Nov, 2019 at 11:23 AM
Flytt kandidater fra påmeldingsliste til skriftlig prøve
Tilgjengelig for: Prøveansvarlig, Adminsupport, Prøveleder, Eksaminator/Sensor Etter at privatistoppmeldingen er ferdig, må prøvestedene fordele kandidat...
Mon, 11 Nov, 2019 at 3:49 PM