Flytting / kopiering av kandidater

Flytt eller kopier kandidater fra en prøve til en annen
Det er mulig å flytte eller kopiere kandidater fra en prøve til en annen. Eksempelet nedenfor viser at det flyttes en kandidat fra en A1/A2 prøve til en...
Thu, 24 Aug, 2017 at 6:56 PM
Flytt kandidater fra påmeldingsliste til muntlig prøve
Etter at privatistoppmeldingen er ferdig, må prøvestedene fordele kandidater fra påmeldingslistene over på prøver. I bunn av artikkelen kan du se en vid...
Thu, 24 Aug, 2017 at 7:07 PM
Flytt kandidater fra påmeldingsliste til skriftlig prøve
Etter at privatistoppmeldingen er ferdig, må prøvestedene fordele kandidater fra påmeldingslistene over på prøver.  I bunn av artikkelen kan du se e...
Thu, 24 Aug, 2017 at 7:54 PM