Tilgjengelig for: PrøveansvarligAdminsupport, Prøveleder, Eksaminator/Sensor


Det er mulig å flytte eller kopiere kandidater fra en prøve til en annen.


Eksempelet nedenfor viser at det flyttes en kandidat fra en A1/A2 prøve til en A2/B1 prøve.


Gå først på prøven kandidaten er registrert, altså der kandidaten skal flyttes/kopieres fra.


Marker en eller flere kandidater.


Klikk Flytt valgte eller Kopier valgte


Velg deretter prøven kandidaten(e) ønskes flyttet/kopiert til.