Tilgjengelig for: Prøveansvarlig, Adminsupport, Prøveleder, Eksaminator/Sensor


Etter at privatistoppmeldingen er ferdig, må prøvestedene fordele kandidater fra påmeldingslistene over på prøver.


I bunn av artikkelen kan du se en video som viser hele prosessen.


Her kommer en steg for steg beskrivelse:

1. Gå til påmeldingslistene og se at det ligger inne kandidater på listen. (Meny: Prøver - Påmeldingslister - klikk på en påmeldingsliste)


Etter oppmeldingsperioden er ferdig skal det ligge tre påmeldingslister for muntlig 

  • Muntlig A1/A2
  • Muntlig A2/B1
  • Muntlig B1/B2


2. Opprett muntlige prøver på spesifikt tid og sted (Meny: Prøver - Norsk muntlig)


3. Gå til påmeldingslisten med kandidatene du skal flytte til prøven (Valg: Prøver - Påmeldingslister - Velg påmeldingsliste)

4. Marker kandidater som skal legges til en prøve


5. Velg Flytt valgte eller Kopier valgte.
  • Flytt valgte innebærer at kandidatene forsvinner fra påmeldingslisten og legges til prøven. Dette er stort sett lurest, for man hele tiden vil ha en "ryddig" påmeldingsliste og har kontroll på hvilke kandidater som er oppmeldt til prøver og ikke. De som står på påmeldingslisten er altså de som ikke er lagt til prøve ennå. Betalingsinformasjon følger med til prøven.
  • Kopier valgte innebærer at kandidatene fortsatt blir stående på påmeldingslisten og blir lagt til prøven. Betalingsinformasjon følger IKKE med til prøven.

Tallet som står på knappen indikerer hvor mange du har valgt og som vil bli henholdsvis flyttet, kopiert eller slettet fra listen.
6. Her kommer opp en boks hvor man kan velge hvilke muntlige prøver de valgte kandidatene skal legges til.


Legg merke til der det står Kandidater: 0/2. Det indikerer at det er 0 kandidater som er registrert på denne gruppen, og det er totalt 2 plasser på gruppen. Om man legger til 2 kandidater på denne gruppen, vil det senere stå Kandidater: 2/2, som betyr at gruppen nå er full. 2 av 2 plasser er tatt.


Om man velger flere prøver/grupper, får man en beskjed om at "Du har krysset av flere enn én prøve. Prøvene vil bli fylt opp etter tur med så mange kandidater de har plass til". Dette betyr at PAD automatisk fordeler kandidatene du vil flytte på de prøvene du velger.


Klikk på Flytt til valgte, når du har gjort nødvendige valg.


Om man ønsker å flytte kandidater til skriftlige prøver, må man gjøre dette fra en "skriftlig påmeldingsliste". 7. Kandidaten er nå flyttet til prøvene. Om du nå går til den aktuelle prøven (Valg: Prøver - Muntlige prøver), vil kandidatene som nettopp ble flyttet, ligge i bunnen av bildet under fanen for Kandidater.


Om man klikker på den lille haken ved prøvetittelen, får man se alle gruppene som er registrert på den aktuelle prøven. Man ser også kandidaten markert med grønt, som er lagt til prøven.

8. Gjenta prosessen om det er flere kandidater som står igjen på påmeldingslisten, eller for å gjøre det samme på de andre påmeldingslistene.
Visning av hele prosessen: