Tilgjengelig for: Prøveansvarlig, Adminsupport, Prøveleder, Eksaminator/Sensor


Dersom prøvestedet ditt har gjennomført prøver i norsk og/eller samfunnskunnskap tidligere, har dere allerede opprettet et prøvested dere kan bruke. Dersom dere ikke har opprettet prøvested tidligere, må dere sende en henvendelse til prove@kompetansenorge.no. De vil avgjøre om dere oppfyller kravene og deretter sende saken videre til Enovate support slik at vi kan få opprettet prøvestedet. 


Etter at prøvestedet er opprettet, kan du logge deg inn i PAD her


Fra fanen Prøvested kan prøveansvarlig registrere og endre ulik informasjon om prøvestedet, for eksempel hvilke rom som skal brukes i prøvene og prøvestedets adresse, målform og oppmøtetid til bruk i innkallingsbrev. Her kan prøveansvarlig også skrive inn tekst i et fritekstfelt som vil vise seg på innkallingsbrevet.
  • Du velger mellom målformene Bokmål eller Nynorsk fra nedtrekksmenyen. 
  • Oppmøtetid skrives i antall minutter og vil automatisk flettes inn i innkallingsbrevet til en kandidat. I bildet over er det satt opp 15 minutter. Hvis prøven starter 09:00, vil kandidaten få beskjed om å møte 08:45. Dette gjelder alle prøver.


Prøveansvarlig vil også kunne opprette nye brukere av PAD. Se mer om å opprette brukere.