Om prøvested

Informasjon knyttet til administrasjon og oppsett av prøvestedet

Sette opp prøvested
Dersom prøvestedet ditt har gjennomført prøver i norsk og/eller i samfunnskunnskap tidligere, har dere allerede opprettet et prøvested dere kan bruke. Derso...
Tue, 22 Aug, 2017 at 8:22 PM
Opprette ny bruker
Fra Prøvested kan du opprette nye brukere. Dette gjør du ved å klikke på fanen for Brukere og deretter Opprett bruker. Her må du skrive inn navn, e-...
Wed, 15 Nov, 2017 at 7:56 PM
Registrering av rom
For å kunne arrangere prøver må prøvestedet registrere rom der prøvene kan holdes. Oversikten over rom finner du under på siden Prøvested og under fanen Rom...
Fri, 7 Sep, 2018 at 6:12 PM
Oppsett av innkallingsbrev.
I prøvereglementet står det at prøvestedet skal sende innkallingsbrev til kandidaten senest to uker før prøvedato.  Du kan lese om dette og mer her. ...
Mon, 27 Nov, 2017 at 1:01 PM