Om prøvested

Informasjon knyttet til administrasjon og oppsett av prøvestedet

Sette opp prøvested
Tilgjengelig for: Prøveansvarlig, Adminsupport, Prøveleder, Eksaminator/Sensor Dersom prøvestedet ditt har gjennomført prøver i norsk og/eller samfunnskun...
Tue, 28 Jan, 2020 at 2:57 PM
Opprette ny bruker
Tilgjengelig for: Prøveansvarlig, Adminsupport, Prøveleder, Eksaminator/sensor Fra Prøvested kan du opprette nye brukere. Dette gjør du ved å klikke på fa...
Mon, 28 Okt, 2019 at 7:38 PM
Registrering av rom
Tilgjengelig for: Prøveansvarlig, Adminsupport, Prøveleder, Eksaminator/Sensor For å kunne arrangere prøver må prøvestedet registrere rom der prøvene k...
Wed, 13 Nov, 2019 at 9:32 AM
Oppsett av innkallingsbrev.
Tilgjengelig for: Prøveansvarlig, Adminsupport, Prøveleder, Eksaminator/Sensor I prøvereglementet står det at prøvestedet skal sende innkallingsbrev til k...
Mon, 28 Okt, 2019 at 7:44 PM