Tilgjengelig for: PrøveansvarligAdminsupport, Prøveleder, Eksaminator/SensorFor å kunne arrangere prøver må prøvestedet registrere rom der prøvene kan holdes. Oversikten over rom finner du under Prøvested og under fanen Rom. Eksisterende rom ligger vist i listen og kan redigeres ved å klikke på dem.For å registrere et nytt rom klikk på Opprett rom og oppgi nødvendig informasjon. 


  • Gi rommet navn
  • Sett inn maksimalt antall kandidater
  • Legg inn en veibeskrivelse. Veibeskrivelsen vil vises i innkallingsbrevet som sendes kandidaten i forkant av en prøve


Trykk Lagre rom, og rommet er registrert. Rommet vil nå vises som alternativ når du senere skal opprette og planlegge prøver.For å gjøre endringer på eksisterende rom klikker du på det aktuelle rommet i listen over rom, gjør endringer og velger Lagre rom. For å fjerne et rom klikk på Fjern rom til høyre for rommet. Deretter må du bekrefte at du ønsker å fjerne rommet.