Tilgjengelig for: PrøveansvarligAdminsupport, Prøveleder, Eksaminator/Sensor


I prøvereglementet står det at prøvestedet skal sende innkallingsbrev til kandidaten senest to uker før prøvedato. 

Du kan lese om dette og mer her.

Under Prøvested kan vi legge inn egendefinert tekst som blir lagt til på innkallingsbrevet. 

Her kan vi beskrive veien til rommet, informere om varighet på prøven, kontaktinformasjon og mer.
1. Her skal du skrive Antall minutter kandidater må møte opp før satt prøvestart. Du skal kun skrive tallet, ikke minutter bak.

2. Prøvestedets egendefinerte tekst skal være på inninnkallingsbrevet.

3. Du kan gjøre vinduet større ved å klikke å dra i høyre nedre hjørne. (klikk og hold, flytt på musen)Her har vi et eksempel av et innkallingsbrev.

1. Øverst ser vi hvilke prøver kandidaten har meldt seg opp til, dato, prøvested og rom prøven skal holdes i.

2. I midten ser vi hvor mange minutter før prøven starter kandidaten må møte opp. 

3. Sist har vi teksten i innkallingsbrevet, som vi skrev inn ved prøvestedet.

Nyttige linker.