Tilgjengelig for: PrøveansvarligAdminsupport, Prøveleder, Eksaminator/SensorUnder fanen Prøvested finner du som prøveansvarlig en underfane som heter Privatistportalen. Her kan du legge inn informasjon til kandidater, som er den informasjonen du ønsker at kandidater skal se i Privatistportalen når de melder seg opp til prøve.

Alle prøvesteder som skal tilby påmelding av privatister, må registrere betalingsinformasjon. Dette er altså de betalingsalternativene privatistene kan velge i når de melder seg opp til en eksamen.

Alternativene er:
  • Faktura
  • Betaling med kort ved påmelding
  • Annen betalingsform


 


Prøvesteder som har inngått avtale om Dibs Easy kan huke av for Betaling med kort direkte ved påmelding. I tillegg til å kunne betale med kort direkte ved påmelding vil kandidatene også få valg om å betale via VIPPS eller på faktura. Det er mulig for prøvestedet å reservere seg om faktura eller VIPPS ved å kontakt Nets. Det er ikke nødvendig å huke av for andre betalingsalternativ dersom prøvestedet har Dibs Easy (men man kan gjøre det). 

Det du skriver i Betalingsinformasjon til kandidat flettes inn i bekreftelsesmeldingen kandidaten får etter påmelding i Privatistportalen.