Privatistportalen

Informasjon synlig for kandidatene på privatistportalen.
Tilgjengelig for: Prøveansvarlig, Adminsupport, Prøveleder, Eksaminator/Sensor Under Prøvested kan vi legge inn egendefinert tekst som blir synlig for k...
Wed, 13 Nov, 2019 at 10:10 AM
Publiser prøver til eksterne sider - norskprøven.no / samfunnskunskapsprøven.no
Tilgjengelig for: Prøveansvarlig, Adminsupport, Prøveleder, Eksaminator/Sensor Privatister kan melde seg opp til prøver via: norskprøven.no (i bes...
Wed, 25 Mar, 2020 at 10:17 AM
Betalingsalternativer
Tilgjengelig for: Prøveansvarlig, Adminsupport, Prøveleder, Eksaminator/Sensor Under fanen Prøvested finner du som prøveansvarlig en underfane som hete...
Wed, 25 Mar, 2020 at 10:10 AM
Betalingsløsningen Dibs Easy
DIBS Easy er en ny og gjennomtenkt betalingsløsning med en rekke løsninger som vil gjøre administreringen av privatister enklere for dere som prøvested. I t...
Wed, 25 Mar, 2020 at 11:23 AM