Tilgjengelig for: PrøveansvarligAdminsupport, Prøveleder, Eksaminator/SensorPrivatister kan melde seg opp til prøver via:Prøvestedene kan selv publisere hvilke typer prøver som skal legges ut for "offentlig oppmelding". Nedenfor viser vi hvordan du kan gjøre dette:


1. Opprett påmeldingsliste

Prøvestedene legger ikke ut konkrete prøver, men påmeldingslister. F.eks. kan man legge ut påmeldingsliste for "Muntlig A1/A2". Kandidatene melder seg da opp til å ta en muntlige prøve på nivå A1/A2. Når alle påmeldinger er registrert på påmeldingslisten, er det opp til prøvestedet å opprette nok muntlige eksamener og deretter fordele de påmeldte kandidatene på disse.2. Registrer pris 

Registrer prøvestedet priser for denne typen prøver. Ved skriftlige prøver må det registreres pris for hovedprøve og delprøvene. Du kan huke av for Bruk prøveavgift som fastpris, da er det ikke nødvendig å legge inn pris på delprøvene. Kandidatene betaler da samme pris om de melder seg opp til hele prøven (alle delprøver) eller delprøver. 


3. Publiser

Inne på påmeldingslisten velg fanen Publiseringsalternativer. Velg Privatistportalen norskprøven og lagre Påmeldingslisten. Påmeldingslisten vil nå være tilgjengelig for påmelding på privatistportalen.NB. Husk at prøvestedet må ha registrert betalingsinformasjon i innstillingene for prøvestedet. Om ikke det er gjort noen valg for ønsket betalingsløsning, vil ikke kandidatene få fullført påmeldingen.


Hvis prøvestedet har satt et maksimalt antall plasser på påmeldingslisten, vil det ikke være mulig for privatistene å melde seg på når prøven er full. Det vil også være en visning av hvor mange ledige plasser det er igjen på påmeldingssiden. 


NB! Om flere kandidater holder på med påmeldingen samtidig, kan det tenkes at maksimumsantallet blir oversteget. Du kan senke maks antall plasser om det er kritisk for deg at antallet ikke blir høyere. 


Det er også mulig å avpublisere påmeldingslistene. Da er det bare å gå på Publiseringsalternativer og velge Ingen kanalerBetalingsløsning en Dibs Easy

Dibs Easy gjør det mulig for privatisten å betale med kort rett i løsningen når han eller hun melder seg opp til en prøve via Privatistportalen. I tillegg til å kunne betale med kort vil kandidaten også få mulighet til å velge Faktura/ delbetaling eller å betale ved hjelp av VIPPS. Prøvestedet kan velge å ikke benytte seg av kun kortbetalingen eller VIPPS og/ eller faktura i tillegg. Ved bruk av faktura vil prøvestedet slippe å sende ut fakturaer selv, pengene kommer på konto etter 5 dager Registrer en henvendelse her på portalen om dere ønsker informasjon om nettbasert betalingsformidling. Prøvestedet kan også selv administrere innkreving av privatistgebyret, med enten faktura, kontant betaling eller utsending av faktura.