DIBS Easy er en ny og gjennomtenkt betalingsløsning med en rekke løsninger som vil gjøre administreringen av privatister enklere for dere som prøvested. I tillegg til vanlig kortbetaling kan dere legge inn at privatisten kan betale med Vipps og/ eller med faktura. Dere behøver dermed ikke lengre å fakturere selv. Dibs gjør alt av fakturering, og dere får pengene på konto etter 5 virkedager.

 

Dersom en privatist ønsker å melde seg av prøven kan vedkommende gjøre det i løpet av disse 5 virkedagene uten at det blir sendt faktura. Ved avmelding etter 5 dager må faktura betales og pengene refunderes. Om kandidaten ikke betaler, vil Dibs ta seg av eventuell purring, inkassovarsel og inkasso.

 

For å drifte, vedlikeholde, og supportere betalingsløsningen til Privatistportalen mot DIBS Easy er Enovate nødt til å ta et gebyr for bruk av løsningen på samme måte som DIBS. Det må derfor tegnes en egen avtale med Enovate i tillegg til avtalen med DIBS for å ta i bruk løsningen. I tillegg må det opprettes en administrasjonsportal for å få tilgang til innbetalinger etc.

 

Som kunde må du:

  • Fylle ut og signere avtale med Enovate AS. Denne returneres til vox@enovate.no
  • Fylle ut og signere avtale med DIBS Easy. Denne returneres til vox@enovate.no sammen med ID-kopi.
  • Gi beskjed om prøvestedet ikke ønsker å benytte faktura og/ eller VIPPS som er innbakt i løsningen. 
  • Opprette administrasjonsportal via denne lenken: https://portal.dibspayment.eu/registration

 

Skjemaer fåes ved å opprette en sak her på portalen. 


Bildet viser de tre valgene en kandidat vil få ved å velge elektronisk betaling.