Tilgjengelig for: PrøveansvarligAdminsupport, Prøveleder, Eksaminator/SensorUnder fanen Prøvested finner du som prøveansvarlig en underfane som heter Privatistportalen. Her kan du legge inn informasjon til kandidater, som er den informasjonen du ønsker at kandidater skal se i Privatistportalen når de melder seg opp til prøve.

Alle prøvesteder som skal tilby påmelding av privatister, må registrere betalingsinformasjon. Dette er altså de betalingsalternativene privatistene kan velge i når de melder seg opp til en eksamen.

Alternativene er:
  • Faktura
  • Betaling med kort ved påmelding
  • Annen betalingsform


 


Om prøvestedet tilbyr betaling med kort direkte ved påmelding (betaling på internett), kreves det at prøvestedet også tilbyr et annet betalingsalternativ, for eksempel faktura. Kommuner som har inngått avtale om kortbetaling (DIBS), har anledning til å kreve et administrasjonsgebyr dersom kandidaten velger å betale med faktura. Om prøvestedet ikke tilbyr fakturabetaling, må det beskrives en annen betalingsform, for eksempel et kontonummer kandidaten kan betale inn til. Det du skriver i Betalingsinformasjon til kandidat flettes inn i bekreftelsesmeldingen kandidaten får etter påmelding i Privatistportalen.