Tilgjengelig for: Prøveansvarlig, Adminsupport, Prøveleder, Eksaminator/Sensor


Muntlige prøver fungerer litt annerledes enn de skriftlige prøvene, og dermed skiller også opprettelsen av de muntlige prøvene seg noe fra de skriftlige. Det er ulik praksis fra skole til skole hvordan de muntlige prøvene gjennomføres, og denne fleksibiliteten blir ivaretatt. 


For å finne Muntlige prøver

1. Klikk in på Prøver

2. Velg Norsk muntligFør du oppretter prøvene er det lurt å ha en forståelse for noen viktige begreper forhold til muntlige prøver:

  • Kommisjon - Beskriver muntlige prøver som gjennomføres på samme dato, rom og med samme sensor og eksaminator. 
  • Gruppe - Hver kommisjon kan ha flere grupper på en dag, med ulikt antall kandidater i hver gruppe
  • Gruppestørrelse - Angir hvor mange kandidater som kan registreres på gruppen

 

På bildet nedenfor indikerer: 

1. Kommisjonen, med type muntlig prøve/nivå, 

2. Indikerer at denne kommisjonen har satt opp tre grupper. 

3. Viser gruppene på denne kommisjonen, med visning av klokkeslett. På samme linje ser man også hvilke kandidater som er lagt til disse gruppene. For å få se alle gruppene kan du klikke på den lille haken markert med pil.En opprettelse av en muntlige prøver er egentlig å sette opp en kommisjon på et visst tid og sted, og med et visst antall grupper på denne kommisjonen.


Slik oppretter du en muntlig prøve

I menyen velg Prøver og deretter velg Norsk muntlige i undermenyen.


Klikk på knappen Planlegg muntlig prøve.
Det kommer opp en boks som tar deg gjennom hele prøve-planleggingen. Boksen har fire faner som må gås gjennom før prøven blir opprettet. Velg først ønsket prøve/nivå ved å klikke på det, og klikk deretter på enten fanen Kommisjon eller Neste knappen.
Her gjør du følgende valg: Dato, Starttid for prøven (hele kommisjonen), Antall grupper, gruppestørrelse (ant. kandidater i hver gruppe) og prøvetid (hvor lang tid hver gruppe får på prøven). Klikk deretter Neste.Velg dereretter Lokale eller rom der prøven skal gjennomføres.På fanen Vurdering kan det velges eksaminator og sensor på prøven. Dette er ikke obligatorisk å velge dette nå. Dette kan også legges inn senere. Om det velges nå, kan dette også endres i etterkant.


Når du er ferdig klikker du på Forhåndsvis.
Forhåndsvisningen viser tidsskjema for hele kommisjonen. Her ble det lagt inn 8 grupper, starttid kl. 09.00 og prøvetid på 20min for hver gruppe.


I dette bildet kan du gjøre følgende ting (se markeringer på bildet ovenfor): 

  1. Legg til pause - Om det f.eks. skal legges inn 30 minutters lunchpause e.l, kan du klikke her. Da kommer det opp en boks hvor man skriver "30", altså ant. minutter pausen skal vare.
  2. Fjern gruppe - fjerner den aktuelle gruppen
  3. Rediger innstillinger - Tar deg tilbake til den forrige boksen med de fire fanene, om du ønsker å gjøre endringer der.
  4. Opprett - Trykk her når du er fornøyd med oppsettet og vil at prøven skal opprettesNår prøven er opprettet, vil den legge seg til listen over muntlige prøver/kommisjoner. På linjen for kommisjonen står det også at det er 8 grupper, med 16 plasser, og 0 kandidater. Det betyr altså at denne kommisjonen / prøven har 16 plasser fordelt på 8 grupper. Foreløpig er det 0 kandidater som er lagt til prøven.


Etter at prøven er opprettet kan man enkelt endre navn, Eksaminator og Sensor ved å klikke på de blå tekstene på kommisjonen.


Legg til kandidater til muntlige prøver

For å legge inn kandidater klikker du på den lille haken til venstre på kommisjonen. Du får se alle gruppene. Det er også markert hvilke kandidater som er oppmeldte. Her er Ingen påmeldte. Klikk på en av gruppene, på ønsket klokkeslett.


Du vil da komme inn på gruppen. Her legger du til kandidater på samme måte som på skriftlige prøver. Ved å klikke på Legg til kandidat. Her kan du lese mer om å legge kandidater til prøver.


Demonstrasjon