Muntlige prøver

Opprett muntlig prøve
Tilgjengelig for: Prøveansvarlig, Adminsupport, Prøveleder, Eksaminator/Sensor Muntlige prøver fungerer litt annerledes enn de skriftlige prøvene, og derm...
Fri, 15 Nov, 2019 at 3:23 PM
Muntlige prøver
Tilgjengelig for: Prøveansvarlig, Adminsupport, Prøveleder, Eksaminator/Sensor Instruks for den praktiske gjennomføringen av prøven finnes på oppgavesette...
Fri, 15 Nov, 2019 at 3:26 PM
Sensorverktøy muntlig
Tilgjengelig for: Prøveansvarlig, Adminsupport, Prøveleder, Eksaminator/Sensor Det finnes et eget sensorverktøy for muntlig prøve som skal brukes når man ...
Fri, 15 Nov, 2019 at 3:44 PM