Muntlige prøver

Opprett muntlig prøve
Muntlige prøver fungerer litt annerledes enn de skriftlige prøvene, og dermed skiller også opprettelsen av de muntlige prøvene seg noe fra de skriftlige. De...
Tue, 23 Oct, 2018 at 11:22 AM
Muntlige prøver
Instruks for den praktiske gjennomføringen av prøven finnes på oppgavesettene som prøveansvarlig henter ut av det prøveadministrative systemet (PAD) før gje...
Thu, 24 Aug, 2017 at 8:43 PM
Sensorverktøy muntlig
Det finnes et eget sensorverktøy for muntlig prøve som skal brukes når man skal registrere resultatene på muntlig prøve. For å få tilgang til sensorverktøye...
Thu, 24 Aug, 2017 at 8:47 PM