Muntlige prøver

Opprett muntlig prøve
Tilgjengelig for: Prøveansvarlig, Adminsupport, Prøveleder, Eksaminator/Sensor Muntlige prøver fungerer litt annerledes enn de skriftlige prøvene, og derm...
Fri, 15 Nov, 2019 at 3:23 PM
Opprette Norsk C1 delprøve i leseferdighet og muntlig kommunikasjon
Delprøven i leseferdighet og muntlig kommunikasjon opprettes fra Prøver og valget Norsk muntlig C1. Det er en forutsetning for å opprette denne delprøven at...
Wed, 14 Okt, 2020 at 2:06 PM
Muntlige prøver
Tilgjengelig for: Prøveansvarlig, Adminsupport, Prøveleder, Eksaminator/Sensor Instruks for den praktiske gjennomføringen av prøven finnes på oppgavesette...
Fri, 15 Nov, 2019 at 3:26 PM
Sensorverktøy muntlig
Tilgjengelig for: Prøveansvarlig, Adminsupport, Prøveleder, Eksaminator/Sensor Det finnes et eget sensorverktøy for muntlig prøve som skal brukes når man ...
Fri, 15 Nov, 2019 at 3:44 PM
C1 admin app
Oppdatert 17.november 2020 En adminbruker med rollen C1 admin vil få tilgang til denne modulen. På startsiden får du en oversikt over kandidater som ska...
Tue, 17 Nov, 2020 at 9:13 PM