Delprøven i leseferdighet og muntlig kommunikasjon opprettes fra Prøver og valget Norsk muntlig C1. Det er en forutsetning for å opprette denne delprøven at man har én eller flere adminbrukere med rollen C1 admin. 


Klikk på Planlegg muntlig prøve. 

Du får nå opp en dialogboks hvor alle fanene må være grønne for at du skal få opprettet prøven Den første fanen er å velge prøve. Det vil som oftest kun være en prøve tilgjengelig her og den vil da være valgt av systemet, som i eksempelet under. 


Gå videre til fanen for Kommisjon. Her må du legge inn en god del informasjon. 

  • Dato: Klikk på ikonet for å velge den datoen prøven skal avholdes
  • Start på forberedelsen: Delprøven i leseforståelse og muntlig kommunikasjon består av en forberedelsesdel, som er lesedelen på en datamaskin, og en påfølgende eksaminasjonsdel. På dette punktet legger du inn det klokkeslettet du ønsker at kandidaten skal starte sin forberedelsesdel. Klikk på ikonet med ei klokke og velg først time og så minutter.
  • Antall grupper: Her må du legge inn hvor mange kommisjoner eller prøver det skal avholdes.
  • Gruppestørrelse: Her vil du i normale tilfeller legge inn tallet 1 siden hver kandidat skal eksamineres alene.
  • Forberedelsestid (min): Legg inn antall minutter kandidaten skal få på forberedelsestiden. Pr oktober 2020 har kandidatene 30 minutter til rådighet, men det kan være lokale forhold (litt avstand mellom rommet forberedelsen gjøres i og rommet for eksaminasjon), eller tilrettelegging for kandidater med spesielle behov.

Når alle disse feltene er fylt ut går du videre til Lokale. I fanen for Lokale velger dere det rommet kandidaten skal møte opp til. 


Det er obligatorisk å legge inn Eksaminator på denne delprøven. Du må legge inn én, men kan legge inn to. Det er adminbrukere med rollen C1 admin som vises i denne listen. Velg eksaminator fra nedtrekkslista. Klikk Forhåndsvis. Forhåndsvisningen vil vise de forskjellige klokkeslettene for når forberedelsesdelen og når eksaminasjonsdelen starter. I tillegg er det mulig å legge til en pause ved å klikke på knappen og legge inn antall minutter pause man ønsker. Dersom du ikke er fornøyd med oppsettet kan du gå tilbake ved å klikke på Rediger innstillinger, eller du kan klikke på Opprett for å ferdigstille prøveoppsettet. Du vil bli tatt tilbake til oversikten over opprettede prøver. For å se de ulike prøvene du har opprettet må du klikke på pila til venstre for prøvenavnet. 


Kandidater legges til på samme måte som muntlige prøver på A1-B2-nivå, som beskrevet her: Legge til kandidater til muntlig prøve.