Tilgjengelig for: Prøveansvarlig, Adminsupport, Prøveleder, Eksaminator/Sensor


Instruks for den praktiske gjennomføringen av prøven finnes på oppgavesettene som prøveansvarlig henter ut av det prøveadministrative systemet (PAD) før gjennomføring. Oppgavene og bildene til muntlig prøve kan hentes ut fra PAD ca. en uke før prøvegjennomføringen starter og må skrives ut i farger.


Veiledning om hvordan resultatene skal registreres i PAD, finnes her.


Legg kandidater til muntlig prøve

Nedenfor ser du en demonstrasjon av hvordan man legger til kandidater til muntlige prøver. Om du har mange kandidater som skal legges til flere ulike muntlige prøver, er det enklere å flytte flere kandidater fra en påmeldingsliste til de muntlige prøvene, men man kan også legge til en og en kandidat som vist nedenfor. 


1. Gå til Prøver - Norsk muntlige


2. Finn den aktuelle prøven / kommisjonen i listen og klikk på den lille haken.


3. Da vises de ulike gruppene på den muntlige prøven.


4. Klikk på den aktuelle gruppen. 


5. Klikk deretter på Legg til kandidater. Om du skal legge til flere kandidater, må du gjenta prosessen med Legg til kandidater.