Tilgjengelig for: Prøveansvarlig, Adminsupport, Prøveleder, Eksaminator/Sensor


Det finnes et eget sensorverktøy for muntlig prøve som skal brukes når man skal registrere resultatene på muntlig prøve. For å få tilgang til sensorverktøyet må man ha rolle som sensor eller eksaminator. Det er prøveansvarlig som har tilgang til å opprette brukere og evt. tildele de aktuelle rollene til de som skal sette muntlig resultat. 


  • Prøveansvarlig kan registrere muntlig resultat på alle muntlig prøver. Prøveansvarlig må i tillegg ha rolle som sensor for å få tilgang til sensorverktøyet, men trenger ikke stå som sensor på de enkelte prøvene
  • Sensor får tilgang til de muntlige prøvene som han/hun står som sensor
  • Eksaminator får tilgang til de muntlige prøvene som han/hun står som eksaminator


Om du ikke kommer rett inn på Sensorverktøyet, er det bare å klikke på navnet ditt oppe i høyre hjørne, og så velge Sensorverktøy
Alle kandidatene du skal være sensor for, sorteres på dato. Hvis kandidatene står med Ikke vurdert, er det ikke registrert et resultat på kandidaten. For å registrere resultatet, velger du riktig nivå fra nedtrekksmenyen. Her kan du også registrere om kandidaten ikke har møtt til muntlig prøve, eller om det ikke er grunnlag for vurdering. Etter at alle kandidatene på valgt dag har fått resultat, låser du resultatene ved å trykke Signér og levér. Da kan du ikke lenger endre resultatene. Du kan bruke pilene for å bla deg fram og tilbake mellom datoer. Du kan også bruke dato-velgeren.

Når alle kandidatene har fått resultat, og du har trykket på Signer og lever, er du ferdig. Alle prøvene på siden du nettopp har signert og levert vises nå som låst. Det vil si at det ikke lenger er mulig å gå inn å endre resultatet, så det er viktig at du dobbeltsjekker at alle kandidater har fått riktig resultat/nivå før du låser resultatet. Om noen ikke har møtt til eksamen, sett resultatstatus til Ikke møtt.Om du skal legge til resultat på en kandidat, og den av en eller annen grunn står som låst, kan du gå til søke fram kandidaten i PAD, velge den aktuelle muntlige prøven, og deretter nullstille kandidatens muntlige prøve. Da vil du "låse opp" prøven, og du kan gå tilbake til sensorverktøyet og legge inn korrekt resultat. Om en kandidat tidligere har gjennomført muntlig eksamen på ett nivå, og tar denne opp igjen, vil systemet tolke det som at det allerede ligger resultat på denne prøven/nivået. Dette vises da som et låst resultat. Om det skal legges inn forbedret resultat på disse, må kandidatnummer og nivå sendes inn til support. Bare trykk Registrer sak og legg inn nødvendig informasjon.


Om kandidaten etter å ha fått resultat får Registrert avvik, vil resultatet bli slettet. Prøveansvarlig kan fjerne avviket, men resultatet må legges inn på nytt.


Etter sensur vil den muntlige prøven ha status som Prøve påbegynt.

Resultatene vil ikke være tilgjengelige for utskrift før fastsatt sensurdato. Se www.vox.no/norskprøven for oversikt over sensurdatoer.