Tilgjengelig for: Prøveansvarlig, Adminsupport, Prøveleder, Eksaminator/Sensor


Den skriftlige norskprøven består av tre delprøver. 


  • Lytt 
  • Les 
  • Skriv


Om alle kandidatene skal ta hele prøven, altså alle delprøvene, er det nok å sette starttid på hele hovedprøven. Da kan kandidatene eller prøveleder velge hvilke delprøver de ønsker å starte med. 


Når du har kandidater som skal ta én eller to delprøver, vil det være lurt å sette ulik tid på hver delprøve. For å sette tid på delprøven, må du gå til oversikten over prøvene. I menyen, klikk på Prøver og Norsk skriftlig.


Om du ønsker å gjøre endringer på en delprøve, f.eks. endre klokkeslett, klikker du på den lille haken til venstre på hovedprøven, og alle tre delprøvene blir synlig. Klikk på en delprøven, gjør endringer og klikk Lagre.
Om du ønsker å gjøre endringer på hvilke delprøver kandidater skal gjennomføre, er det bare å gå inn på hovedprøven. I listen over oppmeldte kandidater står det en kolonne med Delprøver. Delprøvene er markert med et blått ikon for hver delprøve kandidaten er oppmeldt til. Ved å klikke på disse ikonene får man opp valg om man ønsker å melde kandidater av og evt. på delprøver. Det er bare å gjøre valg, og kandidatene blir umiddelbart registrert.

Når prøven skal gjennomføres, vil kandidatene fortsatt bare logge seg inn med ett utdelt brukernavn og passord, men vil kun få tilgang til de aktuelle delprøvene kandidaten er oppmeldt til. Prøven er kun tilgjengelig for kandidaten den datoen prøven er satt opp.