Skriftlige prøver

Opprett skriftlig prøve
Tilgjengelig for: Prøveansvarlig, Adminsupport, Prøveleder, Eksaminator/Sensor 1. Trykk på Prøver i menyen, og deretter den prøvetypen du ønsker å opprett...
Fri, 15 Nov, 2019 at 3:07 PM
Opprette Norsk C1 skriftlig Delprøve i lytteforståelse og skriftlig framstilling
Trykk på Prøver i menyen og velg deretter Norsk skriftlig C1.  Du får opp en side med oversikt over planlagte prøver for denne prøvetypen. Du vil få opp ...
Thu, 15 Okt, 2020 at 11:45 AM
Delprøver
Tilgjengelig for: Prøveansvarlig, Adminsupport, Prøveleder, Eksaminator/Sensor Den skriftlige norskprøven består av tre delprøver.  Lytt  Les  Skri...
Tue, 12 Nov, 2019 at 8:53 AM