Tilgjengelig for: Prøveansvarlig, Adminsupport, Prøveleder, Eksaminator/Sensor


1. Trykk på Prøver i menyen, og deretter den prøvetypen du ønsker å opprette i undermenyen.Du får da fram en side med oversikt over Planlagte prøver for den valgte prøvetypen. Det vil si at om du velger Samfunnskunnskap vil du få opp planlagte Samfunnskunnskaps- og statsborgerprøver tre måneder frem og tre måneder tilbake i tid.


2. Nå skal vi opprette en ny prøve, og klikker derfor på knappen Planlegg prøve.3. Det kommer opp en egen boks med tre faner. 


Først velger du Prøvetype og klikker deretter på neste fane eller på knappen Neste.Velg deretter Tidspunkt for prøven. Klikk på datofeltet, og velg ønsket dato. Velg deretter felter for tidspunkt / klokkeslett. Her velger man først time f.eks. kl. 10, og deretter velger du minutter, f.eks. 10:30. Klikk deretter på neste fane eller klikke på knappen Neste. Prøven er kun tilgjengelig for kandidaten den datoen prøven er satt opp. Klokkeslettet er av organisatorisk betydning, prøven vises fra midnatt til midnatt. 


Siste fane er valg av Lokale eller rom. Her er det bare å velge rommet som prøven skal arrangeres i. Disse rommene er definert i innstillingene til prøvestedet.


Når rom er valgt, gjenstår det bare å klikke på knappen Opprett. Da forsvinner boksen, og prøven blir opprettet.


Man kommer nå til en side som viser Prøveinformasjon til den prøven du nettopp opprettet. Prøven er altså opprettet, og man trenger ikke gjøre noe på denne siden, men det er en del ting man likevel kan gjøre her på følgende felter:


  • Navn. Endre tittel på prøven. Det er mulig å endre tittel. Navnet på Prøvemalen er ikke mulig å endre, dette for å hindre at kandidater blir lagt til feil nivå 
  • Beskrivelse. Her kan det skrives nærmere beskrivelse / informasjon om prøven
  • Dato/klokkeslett. Om tidspunkt for prøven skal endres, gjøres dette her
  • Plasser. Om man ønsker å sette en begresning på antall på prøven, kan man definere dette her. Automatisk settes tallet lik kapasiteten på det aktuelle rommet. Men man kan også sette en lavere eller høyere antall plasser om ønskelig
  • Lokale. Om man ønsker å flytte prøven til et nytt lokale, er det mulig å endre dette her


Etter at endringer er gjort på prøven, må man alltid trykke på knappen Lagre.


Det neste man nå bør gjøre er å Legge til kandidater til prøven.