Tilgjengelig for: Prøveansvarlig, Adminsupport, Prøveleder, Eksaminator/Sensor


Når prøven er gjennomført, bør du arkivere prøven for å holde god oversikt over de neste prøvene. Det er ingen grunn til å ha gjennomførte prøver i listen over Planlagte prøver


Arkivering av prøver

Du kan arkivere på to ulike måter:


1. Klikk på tannhjul som du finner til høyre for prøven, og velg Arkivér. Denne måten fungerer kun ved arkivering av én prøve om gangen.2. Merk én eller flere prøver og klikk Arkivér valgte. Denne måten fungerer både for arkivering av én og flere prøver.


Når prøvene er arkiverte, flyttes de fra fanen Planlagte prøver til Arkiverte prøver. Prøvene er kun arkivert og er fortsatt tilgjengelige i fanen for Arkiverte prøver. Det er også mulig å dearkivere en prøve som er arkivert. Den vil da bli flyttet tilbake til Planlagte prøver. Om det er en planlagt prøve som ikke skal gjennomføres, og som faktisk bør slettes, kan sletting gjøres under arkiverte prøver.Sletting av prøver

Prøver som har blitt gjennomført, og der det foreligger resultater på kandidater, skal ikke slettes. Men prøver som har blitt planlagt, men av ulike grunner ikke skal gjennomføres, kan slettes. For å slette en prøve må den først arkiveres, og deretter slettes.


Sletting av prøver medfører at historikken på disse prøvene, f.eks. hvilke kandidater som har vært oppmeldt o.l. også vil forsvinne. Sletting av prøver kan ikke angres. Altså, prøver som har blitt gjennomført, og som inneholder resultater på kandidater, skal aldri slettes.