Når prøven er gjennomført, bør du arkivere prøven for å holde god oversikt over de neste prøvene. Det er ingen grunn til å ha gjennomførte prøver i listen over Planlagte prøver


Arkivering av prøver

Du kan arkivere på to ulike måter:


1. Klikk blått tannhjul, på aktuell prøve og velg Arkivér. Denne måten fungerer kun ved arkivering av én prøve om gangen.2. Merk én eller flere prøver og klikk på Arkivér valgte. Denne måten fungerer både for arkivering av én og mange prøver.


Når prøvene er arkiverte, flyttes de fra fanen Planlagte prøver til Arkiverte prøver. De er altså kun arkivert og er fortsatt tilgjengelige i fanen for Arkiverte prøver. Det er også mulig å dearkivere en prøve om den har er arkivert. Den vil da bli flyttet tilbake til Planlagte prøver. Om det er en planlagt prøve som ikke skal gjennomføres, og som faktisk bør slettes, kan sletting gjøres av arkiverte prøver.Sletting av prøver

Prøver som har blitt gjennomført, og der det foreligger resultater på kandidater, skal aldri slettes. Men prøver som har blitt planlagt, men så av ulike grunner ikke skal gjennomføres, kan slettes. For å kunne slette slike arkiverte prøver må prøven først arkiveres, og deretter har man mulighet for å slette. 


Sletting av prøver medfører at historikken på disse prøvene, f.eks. hvilke kandidater som har vært oppmeldt o.l. også vil forsvinne. Sletting av prøver kan ikke angres. Altså, prøver som har blitt gjennomført, og som inneholder resultater på kandidater, skal aldri slettes.