Generelt om prøver

Om prøver
Begrepet prøve i PAD vil si en prøve som finner sted i ett bestemt prøvelokale på et angitt sted, til angitt dato og klokkeslett og med angitte kandidater. ...
Tue, 23 Oct, 2018 at 10:43 AM
Sende Innkallingsbrev og digital prøveinformasjon
Når du har opprettet prøver og kandidater er lagt til, kan du sende ut prøveinformasjon til kandidatene på e-post og SMS og innkallingsbrev til kandidatene ...
Tue, 23 Oct, 2018 at 10:46 AM
Arkivering eller sletting av prøver
Når prøven er gjennomført, bør du arkivere prøven for å holde god oversikt over de neste prøvene. Det er ingen grunn til å ha gjennomførte prøver i listen o...
Tue, 23 Oct, 2018 at 10:50 AM
Skriv ut prøvebevis og karakterutskrift
Prøvestedet skal skrive ut prøvebevis og sende dette til kandidater som har avlagt prøven etter at sensuren har falt. Informasjon om når resultatene på nor...
Wed, 13 Feb, 2019 at 2:44 PM
Resultater og prøvebevis
Informasjon om når resultatene på norskprøven er klare i PAD, ligger på www.vox.no/norskprøve. Her ligger også informasjon om fristen for å sende ut prøv...
Thu, 23 Mar, 2017 at 3:05 PM
Om prøveoversikten
Høsten 2018 gjøres det et par endringer i prøveoversikten.  Når man klikker på Prøver vil man få opp denne listen:  Det som tidligere var Prøver er n...
Tue, 23 Oct, 2018 at 12:21 PM