Generelt om prøver

Om prøver
Tilgjengelig for: Prøveansvarlig, Adminsupport, Prøveleder, Eksaminator/Sensor Begrepet prøve i PAD vil si en prøve som finner sted i ett bestemt pr...
Tue, 29 Okt, 2019 at 4:20 PM
Sende Innkallingsbrev og digital prøveinformasjon
Tilgjengelig for: Prøveansvarlig, Adminsupport, Prøveleder, Eksaminator/Sensor Når du har opprettet prøver og kandidater er lagt til, kan du sende ut p...
Wed, 14 Okt, 2020 at 3:09 PM
Arkivering eller sletting av prøver
Tilgjengelig for: Prøveansvarlig, Adminsupport, Prøveleder, Eksaminator/Sensor Når prøven er gjennomført, bør du arkivere prøven for å holde god oversikt ...
Fri, 15 Nov, 2019 at 2:34 PM
Skriv ut prøvebevis og karakterutskrift
Tilgjengelig for: Prøveansvarlig, Adminsupport, Prøveleder, Eksaminator/Sensor Prøvestedet skal skrive ut prøvebevis og sende dette til kandidater som ha...
Fri, 15 Nov, 2019 at 2:57 PM
Resultater og prøvebevis
Tilgjengelig for: Prøveansvarlig, Adminsupport, Prøveleder, Eksaminator/Sensor Informasjon om når resultatene på norskprøven er klare i PAD, ligger på w...
Tue, 12 Nov, 2019 at 8:40 AM
Om prøveoversikten
Tilgjengelig for: Prøveansvarlig, Adminsupport, Prøveleder, Eksaminator/Sensor Høsten 2018 gjøres det et par endringer i prøveoversikten.  Når man klikke...
Tue, 28 Jan, 2020 at 3:00 PM
Avlyse prøver
Dersom en prøve av ulike grunner må avlyses, må de påmeldte kandidatene naturligvis få informasjon om dette. Den beste måten å gjøre det på er å sende ut in...
Fri, 9 Apr, 2021 at 9:19 AM
Avlyse prøve
Dersom en prøve av ulike grunner må avlyses, må de påmeldte kandidatene naturligvis få informasjon om dette. Den beste måten å gjøre det på er å sende ut in...
Fri, 9 Apr, 2021 at 9:24 AM