Tilgjengelig for: PrøveansvarligAdminsupportPrøvelederEksaminator/Sensor
Begrepet prøve i PAD vil si en prøve som finner sted i ett bestemt prøvelokale på et angitt sted, til angitt dato og klokkeslett og med angitte kandidater. Prøven kan være en ordinær prøve eller en piloteringsprøve.


I PAD kan man planlegge og gjennomføre følgende prøver:

  • Norsk muntlig
  • Norsk skriftlige (med 3 ulike delprøver)
  • Samfunnskunnskap
  • Statsborgerprøve
  • Piloteringsprøver Norsk


Om kandidaten ønsker å forbedre resultat, kan hele prøven, én eller flere delprøver bli tatt på nytt. 


Prøver som er planlagt finner man ved å:

  • Klikk på Prøver i menyen
  • Klikk på aktuell prøve i Kommende prøver på forsiden
  • Se på Dagens prøver på forsiden og følg progresjon på disse


Les hvordan du oppretter en skriftlig og muntlig prøve.