Tilgjengelig for: PrøveansvarligAdminsupport, PrøvelederEksaminator/Sensor


Når du har opprettet prøver og kandidater er lagt til, kan du sende ut prøveinformasjon til kandidatene på e-post og SMS og innkallingsbrev til kandidatene per post.

Du kan sende ut prøveinformasjon på e-post og SMS. Gå til Kandidater i menyen. Velg deretter filteret Velg prøve for å få listet opp kandidatene som er meldt opp til valgt prøve, for eksempel Statsborgerprøven. Trykk på Send prøveinformasjon.
Prøveinformasjonen blir sendt som e-post og sms:


Merk at om du velger alle kandidatene uten å først filtrere på en prøvetype, vil kandidatene få tilsendt informasjon om alle prøver de er satt opp på. Dersom du for eksempel filtrerer på kun Norskprøven C1 vil du kun sende ut informasjon om C1-prøvene. 


Du skal også skrive ut og sende innkallingsbrev på samme måte. 


Innkallingsbrevet skrives ut og sendes i posten:

  • Oversikt over prøvene kandidatene er oppmeldt til
  • Tidspunkt for prøvestart
  • Oppmøtested
  • Informasjon om oppmøtetid
  • Informasjon fra prøvestedet
  • To sider med generell informasjon om prøvene


All informasjon fra prøvestedet (telefon, adresse, oppmøtetid før prøvestart og egendefinert tekst) hentes fra Prøvested (i menyen). Det er derfor viktig at all informasjon om prøvestedet er korrekt utfylt. 


Du kan skrive ut innkallingsbrev fra Kandidater.


Laste ned innkallingsbrev til alle kandidater som er meldt opp til prøver

Klikk på fanen Kandidater som du finner øverst i menyen. Velg deretter filteret Velg prøve for kun å få listet opp kandidatene som er meldt opp i inneværende periode, f.eks. Statsborgerprøven.


Legg merke til at kandidatlisten nå har blitt redusert til kun de 12 kandidatene som er meldt opp til Statsborgerprøven. Merk alle kandidatene ved å klikke på den øverste sjekkboksen ved siden av Kandidatnummer. 
Klikk deretter på knappen Last ned innkallingsbrev. Denne knappen er nå markert med antall innkallingsbrev som du ønsker å få skrevet ut. Det er også mulig å markere enkelte kandidater i kandidatlisten, evt. markere alle, for deretter å fjerne noen som du f.eks. har skrevet ut tidligere.Etter du har klikket på Last ned innkallingsbrev får du opp en boks som ber deg bekrefte nedlastningen av innkallingsbrevene. Klikk på knappen Last ned. Det blir lastet ned en PDF-fil som inneholder innkallingsbrevet. Vær oppmerksom på at ved nedlasting av flere hundre innkallingsbrev kan denne nedlastingen ta noe tid. Når PDF-filen er lastet ned på din datamaskin, åpner du den og skriver den ut. Når filen er lastet ned, kan du selvsagt skrive ut så mange ganger du ønsker. Det er også mulig å laste ned innkallingsbrev fra PAD så mange ganger det er behov for.


Last ned innkallingsbrev fra en prøve

Det er også mulig å laste ned innkallingsbrev fra en prøve. På skriftlig prøve må du gå inn i en prøve og klikke på rapporter. Deretter velger du Innkallingsbrev


For å laste ned innkallingsbrev for muntlige prøver må du stå i prøveoversikten for muntlige prøver. Klikk på tannhjulet til høyre og velg Last ned innkallingsbrev.


I innkallingsbrevet som blir lastet ned følger det også med følgende informasjon som skal sendes ut til kandidatene: 

  • Informasjon om persondataskjema (kun til norskprøven)
  • Informasjonsskriv om den praktiske gjennomføringen av prøven (finnes på 17 språk)


Innkallingsbrevet til samfunnskunnskapsprøven består av 2 sider. Innkallingsbrevet og vedleggene skrives ut som tosidig utskrift som standard. Det er viktig å sørge for at skriveren ikke automatisk er innstilt på å ikke skrive ut blanke sider.Du kan se et eksempel på et innkallingsbrev og Prøveinformasjon mail vedlagt denne artikkelen.