Tilgjengelig for: Prøveansvarlig, Adminsupport, Prøveleder, Eksaminator/Sensor


Informasjon om når resultatene på norskprøven er klare i PAD, ligger på www.vox.no/norskprøve. Her ligger også informasjon om fristen for å sende ut prøvebevis i posten og karakterutskrift på e-post. Kandidaten skal ikke ha informasjon om prøveresultater, verken for skriftlig eller muntlig prøve, før sensuren faller. Resultatene på samfunnskunnskapsprøven vises i PAD like etter at kandidaten har avlagt prøven. 

 

Prøveansvarlig har ansvaret for at alle resultater fra muntlig prøve blir registrert i PAD senest én uke etter gjennomført prøve. Les mer om registrering av resultater fra muntlig prøve her. Prøvestedene skal oppbevare vurderingsskjemaene for muntlig prøve og oppmøtelister fra både muntlig og skriftlig prøve i ett år etter gjennomført prøve slik at kandidatene kan få vite hvordan de har blitt vurdert for de ulike kriteriene.

 

Etter at sensur har falt skal prøvestedet sende ut en karakterutskrift på e-post til alle kandidater som er registrert med en e-postadresse i PAD, og sende ut prøvebevis til alle kandidat som har avlagt prøven. Karakterutskriften inneholder alle resultatene som er registrert på kandidaten. Prøvebevis som skrives ut fra og med prøvegjennomføring mai/juni 2016 inneholder det siste og beste resultatet som er registrert på kandidaten. Eldre prøvebevis inneholder det første og beste resultatet. Les mer om hvordan skrive ut prøvebevis og sende karakterutskrift her

 

Prøvebeviset består av to sider. En side inneholder resultater, og en side inneholder en beskrivelse av hva prøven måler. Prøvebeviset skal skrives ut på vanlig A4-ark.

Prøvebeviset skal signeres av to personer, og kan stemples med prøvestedets stempel. Kandidatene kan få prøvebevis etter å ha avlagt bare muntlig eller bare skriftlig prøve. For å få prøvebevis for skriftlig prøve må kandidaten ha avlagt hele den skriftlige prøven.