Tilgjengelig for: Prøveansvarlig, Adminsupport, Prøveleder, Eksaminator/Sensor


Høsten 2018 gjøres det et par endringer i prøveoversikten. 

Når man klikker på Prøver vil man få opp denne listen: 


Det som tidligere var Prøver er nå delt opp i Norsk skriftlig, Samfunnskunnskap og Piloteringsprøve. Du må derfor velge hvilken prøve du ønsker å se på. Samfunnskunnskap vil vise både Statsborgerprøver og Samfunnskunnskapsprøver. 


Når man har valgt prøvetype vil må få opp denne oversikten: 


Nytt her er datofeltet. Når du åpner siden viser den automatisk tre måneder tilbake og tre måneder fram. Du kan endre på tidsrommet ved å klikke på pilene og velge andre datoer. 

Du kan også velge å sortere på Prøveperiode, da klikker du på Velg periode. Om du bruker prøveperiode som filter vil du finne alle prøvene som er satt opp i det tidsrommet prøveperioden er, men fortsatt kun den prøvetypen du har valgt.