Prøvestedet skal skrive ut prøvebevis og sende dette til kandidater som har avlagt prøven etter at sensuren har falt. Informasjon om når resultatene på norskprøven er klare og frist for utsending av prøvebevis og karakterutskrift ligger på www.vox.no/norskprøven


Alle kandidater som har tatt en prøve eller delprøve på nytt, skal ha nytt prøvebevis. Prøvebevis som skrives ut fra og med prøvegjennomføring mai/juni 2016, inneholder det siste og beste resultatet som er registrert på kandidaten. Eldre prøvebevis inneholder det første og beste resultatet. Dette kan bety kandidaten kan ha resultater fra flere ulike prøvesteder på prøvebeviset, alt ettersom hva som er det beste resultatet. Prøvestedene skal likevel sende ut prøvebevis til alle kandidater som står oppført på listen over prøvebevis klare til utskrift i PAD.


Prøvestedet skal også sende ut en karakterutskrift til alle kandidatene på e-post som inneholder alle resultatene som er registrert på kandidaten, inkludert siste resultat. Karakterutskriften kan ikke erstatte prøvebeviset. E-post med karakterutskriften kan sendes fra PAD så snart resultatene foreligger.


Informasjon om hva prøven måler er på baksiden av prøvebeviset når det skrives ut. Mer informasjon om regelverket knyttet til utsending av prøvebevis finner du i prøvereglementet for gjennomføring av norskprøven og i prøvereglementet for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven.Utskrift av prøvebevis

På startsiden (Testsenter) finner du en oversikt over antall prøvebevis som er klare til utskrift. Prøvebevisene er tilgjengelig for utskrift etter at sensuren har falt. For samfunnskunnskapsprøven er prøvebevisene klare for utskrift med det samme. Hvor mange prøvebevis som er klare for utskrift, vil alltid stå på indikert på boksen for Testsenter

For å skrive ut prøvebevis, klikk på Til utskrift. Da vil du få fram en side som viser oversikt over alle prøvebevisene. Den første fanen viser prøvebevis som er Ikke lastet ned. Dette vil si prøvebevis som er klare for utskrift, men som altså ikke er lastet ned / skrevet ut tidligere. For å laste ned disse, kan man merke alle eller kun enkelte (ved å klikke på sjekkboksene ved siden av kandidatnummeret), og deretter klikke Last ned prøvebevis
I boksen som kommer opp, kan man markere valget Marker som lastet ned, før man klikker på Last ned. Dette valget registrerer at prøvebevisene er lastet ned til din datamaskin, og de vil da forsvinne fra oversikten over prøvebevis som er klare for utskrift. Ikke huk av for Marker som lastet ned om du har hatt samfunnskunnskapsprøve. Da må først undersøke om det er noen som ikke har bestått. Dersom en kandidat har tatt prøve ved flere prøvesteder, vil dette valget også gjøre at kandidaten forsvinner fra oversikten over prøvebevis klare til utskrift hos samtlige prøvesteder. Når du klikker på Last ned, vil det lastes ned en PDF-fil med alle prøvebevisene. Disse skal skrives ut på normal hvite ark, blankettene ble fjernet januar 2017. Om det ligger mer enn 50 prøvebevis klare for utskrift, vil du få muligheten til å laste ned 50 prøvebevis om gangen. Som vist på bildet nedenfor er de to første filene á 50 prøvebevis skrevet ut. Det er fortsatt viktig å velge Marker som lastet ned før prøvebevisene lastes ned, hvis du ønsker å ha en oversikt over hva som er lastet ned. 
Selv om prøvebevis er registrert som lastet ned, er alle prøvebevis fortsatt tilgjengelige for utskrift dersom man vil skrive dem ut på nytt senere. Du kan da klikke på Alle og få tilgang til alle prøvebevisene. Du kan søke opp de kandidatene du skal skrive ut prøvebevis ved å skrive inn ID-nummer, navn eller kandidatnummer i søkefeltet. Du kan laste ned prøvebeviset til én eller flere kandidater.Manglende prøveresultat

Dersom prøvebeviset ikke inneholder alle prøvene kandidaten har gjennomført og/eller ikke inneholder de beste resultatene kandidaten har oppnådd, må du først sjekke om du har husket å registrere resultat på den muntlige prøven. Dersom resultatet er registrert og sendt inn, må du sjekke om kandidaten har flere ulike brukernavn/kandidatnumre. Dersom flere kandidatnumre tilhører samme person, må du slå sammen numrene.  
Skriv ut enkelte prøvebevis

Du kan skrive ut prøvebevis til individuelle kandidater ved å gå inn startsiden og velge Prøvebevis, Til utskrift. Dersom prøvebeviset er skrevet ut tidligere, klikker du på valget Alle, skrive inn kandidatnummer (eller annet søkealternativ) og trykker deretter på knappen Last ned prøvebevis.


Det er også mulig å skrive ut prøvebevis til spesifikke kandidater inne på kandidatsiden. Gå inn på kandidatsiden til kandidaten. Trykk på Rapporter og velg Prøvebevis.
Prøvebevis til samfunnskunnskapsprøven og statsborgerprøven / Ikke bestått

Kandidater som tar samfunnskunnskapsprøven og statsborgerprøven og ikke består, skal motta et brev om ikke bestått prøve, som skrives ut fra PAD. Velg knappen Ikke bestått samfunnskunnskap for å få en oversikt over disse brevene. Eksempel på et slikt brev, samt prøvebevis, ligger vedlagt denne artikkelen.  


Etter at man har skrevet ut og markert som lastet ned, kan man finne gamle strykbrev ved å klikke på Tidligere utskrifter mens man har valgt Ikke bestått samfunnskunnskap.For å skrive ut et strykbrev fra tidligere utskrifter, må man ekspandere linja og klikke Last ned prøvebevis. 
Karakterutskrift på e-post

Etter at sensuren har falt og resultatene er klare i PAD, skal prøvestedet sende ut karakterutskrift til kandidater som har registrert e-postadresse. Karakterutskriften viser alle resultatene som er registrert på kandidaten, deriblant resultatene fra prøven de hadde sist. Gå inn på Kandidater – filtrer søket på periode, huk av for alle eller noen kandidater og velg Send karakterutskrift.Kandidaten vil få tilsendt en e-post med informasjon om prøveresultatene.