Tilgjengelig for: PrøveansvarligAdminsupport, Prøveleder, Eksaminator/Sensor


Denne veiledningen gjelder både norskprøvene, Statsborgerskapsprøven, Samfunnskunnskapsprøvene og delvis piloteringsprøvene.

Som prøveleder trenger du:

 • En pc med tilgang til PAD
 • Oppmøteliste til prøve
 • Liste over brukernavn/passord til kandidatene
 • Liste over dagens kode for hver delprøve

Alt dette finnes under 
rapporter på den aktuelle prøven som skal gjennomføres. 


Som prøveleder må du vite at:

 • Delprøvene i lytteforståelse og leseforståelse er adaptive. Kandidatene vil derfor få forskjellige antall oppgaver i prøven.
 • Kandidatene kan gå fram og tilbake i delprøvene i leseforståelse og skriftlig framstilling, men ikke i lytteforståelse.
 • Kandidatene får ikke se resultatene sine etter prøvene er avsluttet.
 • Kandidatene kan spørre prøveleder om hjelp dersom de ikke forstår oppgaven eller ord i oppgaveteksten på skriftlig framstilling. Det er ikke mulig på delprøver i les og lytt.
 • Kandidatene må svare på alle tre oppgavene på skriftlig framstilling for å bli vurdert.
 • Kandidatene må trykke på F5 dersom bildet fryser eller forsøke å logge ut/inn hvis noe skjer. (Fn+F5 på Laptop)
 • Kandidatene kan velge å fylle ut et persondataskjema når prøven er gjennomført.
 • Prøveleder kan følge progresjonen til kandidaten i PAD og nullstille prøven med samtykke fra kandidaten dersom det skjer noe galt.
 • Kandidaten kan klage på formelle feil ved gjennomføring hvis det skyldes tekniske feil sentralt eller lokalt. Klagen kan framsettes på stedet. Dersom klager får medhold, blir prøveresultatet annullert og prøvestedet kan tilby kandidaten ny prøve i samme prøveperiode eller ved neste prøvegjennomføring.


Nedenfor ligger også veiledningen til prøveleder som pdf.